เจอร์รีย์ โฟดอร์ (Jerry Alan Fodor) Psychological Nativism, Modularity of mind เจอร์รีย์ เกิดวันที่ 22 เมษายน 1935 ในนิวยอร์ค พ่อของเขาชื่อแอนดริว (Andrew Fodor) เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านแบคทีเรีย มีเชื้อสายยิวจากฮังการี และแม่ชื่อเคย์ (Kay Rubens)  เขาจบมัธยมปลายจากโรงเรียนมัธยมฟอเรสต์ฮิลล์ (Forest Hills High School)  1956 จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (University of Columbia)  1957 แต่งงานกับไอริส (Iris Goldstein) ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค (New Yokr University) 1959 เริ่มทำงานสอนหนังสือที่ MIT  1960 จบปริญญาเอกจากพริ้นตั้น (Princeton University) ทางด้านปรัชญา หลังจากนั้นได้เข้าเรียนต่อที่อ๊อกฟอร์ด (Oxford University) อีกหนึ่งปี 1961 ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านปรัชญาที่ MIT 1968 หย่ากับไอริส และหลายปีต่อมาเขาแต่งงานครั้งที่สองกับจาเน็ต (Janet Dean) ศาสตราจารย์ด้านภาษาที่มหาวิทยาลัยซิตี้ออกฟนิวยอร์ค 1983 พิมพ์ Modularity of Mind ซึ่งได้เสนอแนวคิดที่ว่าจิตไม่ได้เกิดจากระบบเดี่ยวที่เป็นเอกเทศของมนุษย์ แต่ว่าเกิดจากเซ็ตของระบบย่อยๆ หลายส่วนที่มีมาตั้งแต่กำเนิด แล้วทำงานประสานกัน เช่น ส่วนของความสามารถด้านภาษา, ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งแนวคิดของโฟดอร์ขัดกับแนวคิดแบบ Bahaviorism ซึ่งเชื่อว่าความสามารถของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้หลังจากกำเนิดขึ้น 1986…