นิโคไล ทรูเบ็ตซกอย (Николай Сергеевич Трубецкой)  morphonnology นิโคไล เกิดวันที่  16 เมษายน 1890 ในมอสโคว์ พ่อของเขาคือเจ้าชายเซอร์เกย์ (Sergei Nikolaevich Trubetskoy, 1862-1905) เคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ (MOscow State University) และเป็นศาสตราจารย์ด้นปรัชญา เขาเรียนหนังสือระดับมัธยมที่มอสโคว์จิมเนเซียม หมายเลข 5 (No.5 Moscow gymnasium) ตอนอายุ 15 เขามีผลงานเขียนเล่มแรกเกี่ยวกับตำนานพื้นเมืองฟินโน่-อูริค (Finno-Ugric) 1908 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ในสาขาปรัชญาและประวัติศาสตร์ แต่ว่าภายหลังได้เปลี่ยนมาเรียนด้านภาษาศาสตร์ โดยได้มีโอกาสเรียนกับออกัส เลสเคียน (August Leskein) นักวิจัยที่บุกเบิกเกี่ยวกับการออกเสียง  ระหว่างที่เรียนที่นี่เขายังเป็นเพื่อนกับบอริส ปาสเตอร์แน็ก (Boris Pasternak)  1913 จบปริญญาเอก และทำงานสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย  1917 เมื่อเกิดการปฏิวัติ เขาได้ย้ายไปทำงานที่มหาวิทยาลับรอสตอฟ (University of Rostov-on-Don)  1920 ย้ายมาทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษารัสเซียที่มหาวิทยาลัยโซเฟีย (University of Sofia) ในบัลแกเรีย  เขียนบทความ Europe and Mankind (Европа и Человечество) ซึ่งเขาเองมองว่ารัสเซียพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเองขึ้นมาโดยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยุโรป 1923 ย้ายมาอยู่ในเวียนนา, ออสเตรีย และได้งานสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) โดยเขาทำงานด้านภาษาและวรรณกรรมของสลาฟ ระหว่างนี้เขายังได้เข้าเป็นสมาชิกของ Prague School กลุ่มนักภาษาศาสตร์…