Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Pfizer

  • Katalin Kariko

    คาตาลิน (แคทเธอรีน) คาริโก้ (Katalin Kariko) คาตาลิน เกิดวันที่ 17 มกราคม 1955 ในซอลน๊อก, ฮังการี (Szolnok, Hungary) แต่ว่าเติบโตขึ้นที่เมืองคิสัสซอล (Kisújszállás) พ่อของเธอเป็นพ่อค้าเนื้อ และแม่ทำงานบัญชี  เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม  Móricz Zsigmond Grammar School 1973 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเซเก็ด (University of Szeged) เพื่อนๆ ที่โรงเรียนเรียกเธอว่า เคธี (Kati) 1978 หลังเรียนจบได้เข้าเรียนต่อปริญญาเอกที่ศูนย์วิจัยชีววิทยาเซเก็ด (Szeged Biological Research Center) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 1980 แต่งงานกับเบรา ฟรานเซีย (Bela Francia) ซึ่งภายหลังทั้งคู่มีลูกด้วยกันชื่อซูซาน (Zsuzsanna “Susan” Francia) ซึ่งซูซาน ต่อมาเป็นนักกีฬาเรือพายเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัย และแชมป์โลกห้าสมัย 1982 จบปริญญาเอก 1985 คาตาลินและสามีพร้อมกับลูก…

  • Katalin Kariko

    คาตาลิน (แคทเธอรีน) คาริโก้ (Katalin Kariko) คาตาลิน เกิดวันที่ 17 มกราคม 1955 ในซอลน๊อก, ฮังการี (Szolnok, Hungary) แต่ว่าเติบโตขึ้นที่เมืองคิสัสซอล (Kisújszállás) พ่อของเธอเป็นพ่อค้าเนื้อ และแม่ทำงานบัญชี  เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม  Móricz Zsigmond Grammar School 1973 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเซเก็ด (University of Szeged) เพื่อนๆ ที่โรงเรียนเรียกเธอว่า เคธี (Kati) 1978 หลังเรียนจบได้เข้าเรียนต่อปริญญาเอกที่ศูนย์วิจัยชีววิทยาเซเก็ด (Szeged Biological Research Center) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 1980 แต่งงานกับเบรา ฟรานเซีย (Bela Francia) ซึ่งภายหลังทั้งคู่มีลูกด้วยกันชื่อซูซาน (Zsuzsanna “Susan” Francia) ซึ่งซูซาน ต่อมาเป็นนักกีฬาเรือพายเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัย และแชมป์โลกห้าสมัย 1982 จบปริญญาเอก 1985 คาตาลินและสามีพร้อมกับลูก…

Don`t copy text!