Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Pfizer

  • Katalin Kariko

    คาตาลิน (แคทเธอรีน) คาริโก้ (Katalin Kariko) คาตาลิน เกิดวันที่ 17 มกราคม 1955 ในซอลน๊อก, ฮังการี (Szolnok, Hungary) แต่ว่าเติบโตขึ้นที่เมืองคิสัสซอล (Kisújszállás) พ่อของเธอเป็นพ่อค้าเนื้อ และแม่ทำงานบัญชี  เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม  Móricz Zsigmond Grammar School 1973 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเซเก็ด (University of Szeged) เพื่อนๆ ที่โรงเรียนเรียกเธอว่า เคธี (Kati) 1978 หลังเรียนจบได้เข้าเรียนต่อปริญญาเอกที่ศูนย์วิจัยชีววิทยาเซเก็ด (Szeged Biological Research Center) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 1980 แต่งงานกับเบรา ฟรานเซีย (Bela Francia) ซึ่งภายหลังทั้งคู่มีลูกด้วยกันชื่อซูซาน (Zsuzsanna “Susan” Francia) ซึ่งซูซาน ต่อมาเป็นนักกีฬาเรือพายเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัย และแชมป์โลกห้าสมัย 1982 จบปริญญาเอก 1985 คาตาลินและสามีพร้อมกับลูก…

  • Katalin Kariko

    คาตาลิน (แคทเธอรีน) คาริโก้ (Katalin Kariko) คาตาลิน เกิดวันที่ 17 มกราคม 1955 ในซอลน๊อก, ฮังการี (Szolnok, Hungary) แต่ว่าเติบโตขึ้นที่เมืองคิสัสซอล (Kisújszállás) พ่อของเธอเป็นพ่อค้าเนื้อ และแม่ทำงานบัญชี  เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม  Móricz Zsigmond Grammar School 1973 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเซเก็ด (University of Szeged) เพื่อนๆ ที่โรงเรียนเรียกเธอว่า เคธี (Kati) 1978 หลังเรียนจบได้เข้าเรียนต่อปริญญาเอกที่ศูนย์วิจัยชีววิทยาเซเก็ด (Szeged Biological Research Center) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 1980 แต่งงานกับเบรา ฟรานเซีย (Bela Francia) ซึ่งภายหลังทั้งคู่มีลูกด้วยกันชื่อซูซาน (Zsuzsanna “Susan” Francia) ซึ่งซูซาน ต่อมาเป็นนักกีฬาเรือพายเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัย และแชมป์โลกห้าสมัย 1982 จบปริญญาเอก 1985 คาตาลินและสามีพร้อมกับลูก…

Don`t copy text!