Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Phrenology

  • Franz Joseph Gall

    ฟรานซ์ กัลล์ (Franz Joseph Gall) ผู้บุกเบิก Phrenology กัลล์ เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 1758 ในเบเดน, เยอรมัน (Tiefenbronn, Grand-Dutchy of Baden) ครอบครัวของเขามีฐานะร่ำรวย  พ่อของเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านไทเฟนบรอนน์   กัลล์เริ่มเรียนหนังสือโดยที่มีลุงของเขาซึ่งเป็นนักบวชเป็นผู้สอน  1777 เข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสตราบวร์ก (University of Strabourg)  โดยได้มีโอกาสเรียนกายวิภาคกับโจฮันน์ เฮอร์แมน (Johann Hermann) ซึ่งเขาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์กับลิงมีลักษณะใกล้เคียงกัน 1781 เรียนต่อแพทย์ที่เวียนนา ซึ่งได้มีโอกาสเรียนกับ แม็กซิมิเลียน สโตลล์ (Maximilian Stoll)  1785 จบปริญญาเอก หลักจากนั้นได้ทำงานเป็นแพทย์อิสระ 1790 แต่งงานครั้งแรก 1794 ได้รับตำแหน่งแพทย์รับใช้จักรพรรดิฟราซ ที่ 2 (emperor Franze II) ขณะเดียวกันเขาก็ทำงานสอนหนังสือไปด้วยโดยใช้บ้านของเขาเป็นสถานที่ Phrenology,  กัลล์มีความสนใจในการสะสมหัวกระโหลกของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษา…

  • Franz Joseph Gall

    ฟรานซ์ กัลล์ (Franz Joseph Gall) ผู้บุกเบิก Phrenology กัลล์ เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 1758 ในเบเดน, เยอรมัน (Tiefenbronn, Grand-Dutchy of Baden) ครอบครัวของเขามีฐานะร่ำรวย  พ่อของเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านไทเฟนบรอนน์   กัลล์เริ่มเรียนหนังสือโดยที่มีลุงของเขาซึ่งเป็นนักบวชเป็นผู้สอน  1777 เข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสตราบวร์ก (University of Strabourg)  โดยได้มีโอกาสเรียนกายวิภาคกับโจฮันน์ เฮอร์แมน (Johann Hermann) ซึ่งเขาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์กับลิงมีลักษณะใกล้เคียงกัน 1781 เรียนต่อแพทย์ที่เวียนนา ซึ่งได้มีโอกาสเรียนกับ แม็กซิมิเลียน สโตลล์ (Maximilian Stoll)  1785 จบปริญญาเอก หลักจากนั้นได้ทำงานเป็นแพทย์อิสระ 1790 แต่งงานครั้งแรก 1794 ได้รับตำแหน่งแพทย์รับใช้จักรพรรดิฟราซ ที่ 2 (emperor Franze II) ขณะเดียวกันเขาก็ทำงานสอนหนังสือไปด้วยโดยใช้บ้านของเขาเป็นสถานที่ Phrenology,  กัลล์มีความสนใจในการสะสมหัวกระโหลกของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษา…

Don`t copy text!