Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Phrenology

  • Franz Joseph Gall

    ฟรานซ์ กัลล์ (Franz Joseph Gall) ผู้บุกเบิก Phrenology กัลล์ เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 1758 ในเบเดน, เยอรมัน (Tiefenbronn, Grand-Dutchy of Baden) ครอบครัวของเขามีฐานะร่ำรวย  พ่อของเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านไทเฟนบรอนน์   กัลล์เริ่มเรียนหนังสือโดยที่มีลุงของเขาซึ่งเป็นนักบวชเป็นผู้สอน  1777 เข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสตราบวร์ก (University of Strabourg)  โดยได้มีโอกาสเรียนกายวิภาคกับโจฮันน์ เฮอร์แมน (Johann Hermann) ซึ่งเขาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์กับลิงมีลักษณะใกล้เคียงกัน 1781 เรียนต่อแพทย์ที่เวียนนา ซึ่งได้มีโอกาสเรียนกับ แม็กซิมิเลียน สโตลล์ (Maximilian Stoll)  1785 จบปริญญาเอก หลักจากนั้นได้ทำงานเป็นแพทย์อิสระ 1790 แต่งงานครั้งแรก 1794 ได้รับตำแหน่งแพทย์รับใช้จักรพรรดิฟราซ ที่ 2 (emperor Franze II) ขณะเดียวกันเขาก็ทำงานสอนหนังสือไปด้วยโดยใช้บ้านของเขาเป็นสถานที่ Phrenology,  กัลล์มีความสนใจในการสะสมหัวกระโหลกของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษา…

  • Franz Joseph Gall

    ฟรานซ์ กัลล์ (Franz Joseph Gall) ผู้บุกเบิก Phrenology กัลล์ เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 1758 ในเบเดน, เยอรมัน (Tiefenbronn, Grand-Dutchy of Baden) ครอบครัวของเขามีฐานะร่ำรวย  พ่อของเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านไทเฟนบรอนน์   กัลล์เริ่มเรียนหนังสือโดยที่มีลุงของเขาซึ่งเป็นนักบวชเป็นผู้สอน  1777 เข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสตราบวร์ก (University of Strabourg)  โดยได้มีโอกาสเรียนกายวิภาคกับโจฮันน์ เฮอร์แมน (Johann Hermann) ซึ่งเขาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์กับลิงมีลักษณะใกล้เคียงกัน 1781 เรียนต่อแพทย์ที่เวียนนา ซึ่งได้มีโอกาสเรียนกับ แม็กซิมิเลียน สโตลล์ (Maximilian Stoll)  1785 จบปริญญาเอก หลักจากนั้นได้ทำงานเป็นแพทย์อิสระ 1790 แต่งงานครั้งแรก 1794 ได้รับตำแหน่งแพทย์รับใช้จักรพรรดิฟราซ ที่ 2 (emperor Franze II) ขณะเดียวกันเขาก็ทำงานสอนหนังสือไปด้วยโดยใช้บ้านของเขาเป็นสถานที่ Phrenology,  กัลล์มีความสนใจในการสะสมหัวกระโหลกของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษา…

Don`t copy text!