Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: POLISARIO

  • War of Western Sahara

      สงครามแห่งซาฮาร่าตะวันตก ดินแดนที่เรียกว่าซาฮาร่าตะวันตก คือ ดินแดนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติด ของดินแดนอัฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ถูกล้อมไปด้วย ประเทศโมรอคโคตอนเหนือ มัวริทาเนีย และอัลจีเจีย ระหว่างปี 1884 -1975 ตกเป็นอาณานิคมของประเทศสเปน สเปนอ้างการเข้าไปอารักขาเพื่อการยึดครองเป็นเมืองขึ้น สเปนสร้างจังหวัด สเปนซาฮาร่า (Spanish Sahara) ในปี 1958 โดยผนวกเอาดินแดนทาทงเหนือชื่อ ซากัว เอล ฮามร่า (Saguia el-Hamra) และดินแดนทางใต้ ริโอ เดอ โอโร่ (Rio de Oro) เข้าได้กัน ซึ่งภายใต้การปกครองของสเปน ประชาชนซาฮาร่าตะวันตก ได้ลุกขึ้นสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองอยู่เนืองๆ ตลอดเวลา เช่น กลุ่มของชีค มา อัลเอเนียน(Shaykh ,Ma al-Aynayn) ที่ลุกขึ้นสู้กับฝรั้งเศส ในเมืองซะมาร่า ซึ่งอยู่ใจเขต ซากัว เอล ฮามร่า แต่เป็นเมืองเดียวที่อยู่ในซาฮ่าร่าตะวันตกที่ไม่ได้อยู่ภาายใต้สเปน ขณะนั้นฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในดินแดนตอนเหนือของแอฟริกาตะวันตก ในปี 1902  ชีค มา…

Don`t copy text!