Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Propaganda

  • Sockpuppet

    Sockpuppet  หมายถึง ตัวตนของบุคคลปลอมที่สร้างขึ้นมาในโลกออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด  เช่น เพื่อจะทำการหลอกลวงทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการโฆษณา การแสดงความเห็นในการยกย่อง, ปกป้อง, หรือการตำหนิบุคคล หรือองค์กรหนึ่งๆ โดยปกปิดตัวตนที่แท้จริง แต่ว่าแสดงตัวเองเป็นบุคคลที่สาม โดยหวังผลในการควบคุมหรือสร้างอิทธิพลทางความคิดแบบของตนให้กับคนในจำนวนมาก (manipulate public opinion) คำว่า Sockpuppet (หุ่นถุงเท้า, ตุ๊กตาผ้าหรือวัสดุที่ใกล้เคียง ซึ่งเอาสวมที่มือ) ถูกนิยามในปี 1993 โดย Usenet ซึ่งเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเหมือนกับนักแสดงละครหุ่นถุงเท้า (ventriloquist) ซึ่งสามารถที่จะแสดงโชว์ให้เหมือนกับว่าปากของตนเองไม่ขยับ แต่ว่าเสียงพูดมาจากตุ๊กตา Sockpuppet แตกต่างจากคำว่า Bots เพราะว่า bots จะเป็นโปรแกรมที่ทำงานอัตโนมัติหรือทำงานโดยอาศัยการเขียนโค๊ด บางที่ก็สร้างเนื้อหาขึ้นมาบ้าง แต่ว่า bot จะถูกจับได้ง่ายเพราะะส่วนใหญ่ทำงานซ้ำๆ ไม่ยืดหยุ่น ทำไม่ค่อยมีบนโซเชียลมีเดีย ในขณะที่ Sockpuppet ควบคุมโดยมนุษย์  ซึ่งมักจะเป็นการสร้างบัญชีบุคคลปลอมๆ ขึ้นมาในจำนวนมากบนโลกออนไลน์ ซึ่งอันท่ีจริงแล้วถูกควบคุมจากคนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มๆ หนึ่งเท่านั้น  Sockpuppet มีผลเสียต่อธุรกิจออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ถูกนำไปใช้เพื่อรีวิวสินค้า โดยให้ความเห็นที่ไม่จริง หรือลำเองไปข้างใดข้างหนึ่ง…

  • Edward Bernays

    เอ็ดเวิร์ด  เบอร์เนียส (Edward Louis James Bernays) Father of Public Relations , ผู้เขียน  Propaganda เบอร์เนียส เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 1891 ในเวียนนา, ออสเตรีย-ฮังการี (Vienna, Austria-Hungary) ครอบครัวของเขาเป็นยิว เบอร์เนียสเป็นลูกคนหนึ่งในพี่น้องทั้งหมดห้าคน พ่อชื่อว่า อีลี่ (Ely Bernays) อีลี่เป็นน้องชายของมาร์ธ่า (Martha Bernays) ภรรยาของซิกมันด์ ฟรอยด์  (Sigmund Freud) และแม่ของเขาชื่อว่าแอนนา ฟรอย์ด (Anna Freud) เป็นน้องสาวของฟรอยด์ 1892 ครอบครัวย้ายมาอยู่ที่นิวยอร์คซิตี้ และเบอร์เนียสได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมเดวิตต์ คลินตัน (DeWitt Clinton High School) 1912 จบการศึกษาจากคอร์แนลล์ (Cornell University) ทางด้านการเกษตร แต่ว่าหลังจบแล้วเขาเลือกทำงานเป็นสื่อมวลชน  1917…

  • Edward Bernays

    เอ็ดเวิร์ด  เบอร์เนียส (Edward Louis James Bernays) Father of Public Relations , ผู้เขียน  Propaganda เบอร์เนียส เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 1891 ในเวียนนา, ออสเตรีย-ฮังการี (Vienna, Austria-Hungary) ครอบครัวของเขาเป็นยิว เบอร์เนียสเป็นลูกคนหนึ่งในพี่น้องทั้งหมดห้าคน พ่อชื่อว่า อีลี่ (Ely Bernays) อีลี่เป็นน้องชายของมาร์ธ่า (Martha Bernays) ภรรยาของซิกมันด์ ฟรอยด์  (Sigmund Freud) และแม่ของเขาชื่อว่าแอนนา ฟรอย์ด (Anna Freud) เป็นน้องสาวของฟรอยด์ 1892 ครอบครัวย้ายมาอยู่ที่นิวยอร์คซิตี้ และเบอร์เนียสได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมเดวิตต์ คลินตัน (DeWitt Clinton High School) 1912 จบการศึกษาจากคอร์แนลล์ (Cornell University) ทางด้านการเกษตร แต่ว่าหลังจบแล้วเขาเลือกทำงานเป็นสื่อมวลชน  1917…

Don`t copy text!