Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Roman Republic

  • Spartacus

    สปาร์ตาคัส (Σπάρτακος) สปาร์ตาคัส เป็นชาวทาร์เคียน (Tharcians) เผ่าแมดิ (Maedi tribe) ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสทรูม่า (Struma river) แม่น้ำซึ่งไหลผ่านบัลกาเรียและกรีซ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าสปาร์ตาคัสเป็นหัวหน้าของชนเผ่า เพราะว่ากษัตริย์หรือผู้นำของของทาร์เคียนหลายคนก็ใช้ชื่อว่าสปาร์ตาคัส  สปาร์ตาคัส ถูกจับมาเป็นทาสหลังจากการรบกันระหว่างชาวทาร์เคียนกับทหารโรมัน  ในตอนแรกเขาถูกส่งไปทำงานในเหมือน ก่อนที่ต่อมาจะถูกขายให้กับโรงเรียนฝึกนักรบกลาดิเอเตอร์ (gladiator)  ซึ่งสปาร์ตาคัสพยายามหลบหนีออกมาหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้ ซึ่งสุดท้ายเขามาอยู่ที่โรงเรียนของ จีเนียอุส บาเตียตัส (Gnaeus Lentulus Batiatus)  ในเมืองคาปัว (Capua) จังหวัดแคมปาเนีย (Campania) เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการฝึกกลาดิเอเตอร์  ที่โรงเรียนของบาเตียตัสมีทาสที่ถูกนำมาฝึกกว่า 200 คน  73 BC การปฏิวัติกลาดิเอเตอร์ (Gladiator Revolution ,Third Servile War, 73-71 BC) สปาร์ตาคัส เป็นผู้นำทาสประมาณ 70 คน พยายามหนีออกจากโรงเรียนฝึก โดยพวกเขาได้หนึไปยังบริเวณเชิงเขาเวสุเวียส (Vesuvius)  อิตาลี ระหว่างทางพวกเขาช่วยกันปล่อยทาสที่ถูกจับไว้ตามที่ต่างๆ รวมทั้งผู้หญิงและเด็ก จากนั้นได้สอนการต่อสู้ให้กับพวกทาส  และพวกเขาได้ออกปล้นสดมถ์ เพื่อรวบรวมอาวุธ และตั้งกองทัพ โดยที่มีผู้นำสามคนคือสปาร์ตาคัส ,…

  • Augustus

    ออกัสตัส (Augustus) จักรพรรดิพระองค์แรงของจักรวรรดิโรมัน  ออกัสตัส เมื่อตอนแรกเกิด ทรงมีพระนามว่า เกียอุส อ๊อคเตเวียส ธูรินุส (Giaus Octavius Thurinus) พระองค์เกิดในวันที่  23 กันยายน 63 BC  ในกรุงโรม เขาเกิดบริเวณเนินปาลาไตน์ (Palatine Hill) ใกล้กับโรมันฟอรั่ม (Roman Forum)  ออกัสตัส พระองค์มีพระนามเดียวกับพระบิดา เกียอุส อ๊อคเตเวียส (Gaius Octavius, 100-59 BC) เป็นผู้ปกครองมาเซโดเนีย (Macedonia) ส่วนพระมารดานั้นชื่อว่า เอเทีย บาลบา เซียโซเนีย (Atia Balba Caesonia) ซึ่งมีเป็นหลานสาวของจูเรียส ซีซาร์ (Julius Caesar) เซียโซเนีย เป็นภรรยาคนที่สอง อ๊อคเตเวียส(คนพ่อ) ทั่งคู่มีลูกด้วยกันสองคน คนโตเป็นผู้หญิง ชื่อ อ๊อกตาเวีย (Octavia Minor, b 69 BC) …

Don`t copy text!