Roman Republic
Roman Republic

Spartacus

สปาร์ตาคัส (Σπάρτακος) สปาร์ตาคัส เป็นชาวทาร์เคียน (Tharcians) เผ่าแมดิ (Maedi tribe) ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสทรูม่า (Struma river) แม่น้ำซึ่งไหลผ่านบัลกาเรียและกรีซ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าสปาร์ตาคัสเป็นหัวหน้าของชนเผ่า เพราะว่ากษัตริย์หรือผู้นำของของทาร์เคียนหลายคนก็ใช้ชื่อว่าสปาร์ตาคัส  สปาร์ตาคัส ถูกจับมาเป็นทาสหลังจากการรบกันระหว่างชาวทาร์เคียนกับทหารโรมัน  ในตอนแรกเขาถูกส่งไปทำงานในเหมือน ก่อนที่ต่อมาจะถูกขายให้กับโรงเรียนฝึกนักรบกลาดิเอเตอร์ (gladiator)  ซึ่งสปาร์ตาคัสพยายามหลบหนีออกมาหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้ ซึ่งสุดท้ายเขามาอยู่ที่โรงเรียนของ จีเนียอุส บาเตียตัส (Gnaeus Lentulus Batiatus)  ในเมืองคาปัว …

Augustus

ออกัสตัส (Augustus) จักรพรรดิพระองค์แรงของจักรวรรดิโรมัน  ออกัสตัส เมื่อตอนแรกเกิด ทรงมีพระนามว่า เกียอุส อ๊อคเตเวียส ธูรินุส (Giaus Octavius Thurinus) พระองค์เกิดในวันที่  23 กันยายน 63 BC  ในกรุงโรม เขาเกิดบริเวณเนินปาลาไตน์ (Palatine Hill) ใกล้กับโรมันฟอรั่ม (Roman Forum)  ออกัสตัส พระองค์มีพระนามเดียวกับพระบิดา …

Don`t copy text!