Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Saudi Arabia

  • Jamal Khashoggi

    จามาล คาช๊อกกี (Jamal Khashoggi) คาซ๊อกกี เกิดวันที่ 13 ตุลาคม 1958 ในเมืองเมดิน่า (Medina, Saudi Arabia) ปู่ของเขาเป็นแพทย์ชาวตุรกีชื่อมูฮัมหมัด (Muhammad Khashoggi) ซึ่งได้แต่งงานกับย่าที่เป็นชาวซาอุฯ ชื่อชามิฮา (Samiha Setti) และได้ทำงานเป็นแพทย์รับใช้กษัตริย์อับดุลลาซิซ อัล ซาอุต (Abdulaziz Al Saud) ผู้ก่อตั้งประเทศซาอุดิอาระเบีย  คาช๊อกกี มีศักดิ์เป็นหลานของอัดนาน คาซ็อกกี (Adna Khashoggi) มหาเศรษฐีนักค้าอาวุธสงครามของซาอุฯ  นามสกุลคาซ๊อกกี้ ในภาษาตุรกี Kaşıkçı แปลว่าช่างทำช้อน 1982 จบการศึกษาด้านวารสารจากมหาวิทยาลัยอินเดยน่า (Indiana University) ในสหรัฐฯ  1983 เร่ิมทำงานเป็นผู้จัดการร้านหนังสือทิฮาม่า (Tihama bookstores) 1985 ทำงานเป็นนักข่าวอิสระให้กับหนังสือพิมพ์ Saudi Gazette และหนังสือพิมพ์ Okaz 1987 เป็นนักข่าวสายข่าวต่างประเทศให้กับหนังสือพิมพ์ Asharq…

  • Jamal Khashoggi

    จามาล คาช๊อกกี (Jamal Khashoggi) คาซ๊อกกี เกิดวันที่ 13 ตุลาคม 1958 ในเมืองเมดิน่า (Medina, Saudi Arabia) ปู่ของเขาเป็นแพทย์ชาวตุรกีชื่อมูฮัมหมัด (Muhammad Khashoggi) ซึ่งได้แต่งงานกับย่าที่เป็นชาวซาอุฯ ชื่อชามิฮา (Samiha Setti) และได้ทำงานเป็นแพทย์รับใช้กษัตริย์อับดุลลาซิซ อัล ซาอุต (Abdulaziz Al Saud) ผู้ก่อตั้งประเทศซาอุดิอาระเบีย  คาช๊อกกี มีศักดิ์เป็นหลานของอัดนาน คาซ็อกกี (Adna Khashoggi) มหาเศรษฐีนักค้าอาวุธสงครามของซาอุฯ  นามสกุลคาซ๊อกกี้ ในภาษาตุรกี Kaşıkçı แปลว่าช่างทำช้อน 1982 จบการศึกษาด้านวารสารจากมหาวิทยาลัยอินเดยน่า (Indiana University) ในสหรัฐฯ  1983 เร่ิมทำงานเป็นผู้จัดการร้านหนังสือทิฮาม่า (Tihama bookstores) 1985 ทำงานเป็นนักข่าวอิสระให้กับหนังสือพิมพ์ Saudi Gazette และหนังสือพิมพ์ Okaz 1987 เป็นนักข่าวสายข่าวต่างประเทศให้กับหนังสือพิมพ์ Asharq…

Don`t copy text!