Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Schizophrenia

  • Sergei Korsakoff

    เซอร์เกย์ คอร์ซาคอฟ (Сергей Сергеевич Корсаков) Korsakoff syncrome คอร์ซาคอฟ เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 1854  ในหมู่บ้านกุส-ครัสตัลนี (Gus-Khrustalny) ทางตอนกลางของรัสเซีย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตแก้วที่ขึ้นชื่อในเวลานั้น พ่อของเขาชื่อเซอร์เกย์ (Sergei Grigorievich Korsakoff) ทำงานเป็นหัวหน้าคนงานในโรงงานแห่งหนึ่ง ส่วนแม่ชื่ออคิลิน่า (Akilina Yakovlevna Alyanchikova) ทั้งคู่เป็นคนมีการศึกษาดี คอร์ซาคอฟมีพี่น้องอีกสามคน ชื่อมาเรีย (Maria) , แอนนา (Anna), และนิโคไล (Nikolai) 1857 พ่อของเขาลาออกจากงานและพาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่เรียซาน (Ryazan) 1859 ครอบครัวของเขาย้ายบ้านอีกครั้งหนึ่งมาอยู่ในเขตมอสโคว์ 1864 เขาเข้าเรียนที่จิมเนเซียม หมายเลข 5 ในมอสโคว์  1870 จบมัธยมด้วยคะแนนเหรียญทอง จากนั้นได้เข้าศึกษาในคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow State University) 1875 จบแพทย์จาก ม.มอสโคว์ โดยได้เขียนปริญญานิพนธ์ชื่อ The…

Don`t copy text!