Semiconductor
Semiconductor

Jan Czochralski

แยน โซชคราลสกี้ (Jan Czochralski) ผู้ค้นพบกระบวนการ Czochralski process แยน เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 1885 ในเมืองคูเนีย (Kcynia, Paluki) ขณะนั้นเป็นดินแดนของปรัสเซีย ครอบครัวของเขาเป็นคนเชื้อสายโปแลนด์ พ่อของเขาเป็นช่างไม้ชื่อฟรานซิสเซค (Franciszek Czochralski) และแม่ชื่อมาร์ท้า (Marta Suchomskich) แยนจบการศึกษาจากวิทยาลัยครูในคูเนีย ตามความต้องการของบิดา …

Don`t copy text!