Serbia
Serbia

Gavrilo Princip

กาฟริโล่ ปรินซิป (Гаврило Принцип) ผู้ปลงพระชนษ์เจ้าชายฟรานซ์ เฟอร์นินันด์ (Franz Ferdinand of Austria) จนเป็นชนวนไปสู่สงครามโลก นครั้งที่ 1 ปริ้นซิป เกิดวันที่ 25 กรกฏาคม 1894 ในหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อโอเบิ้ลแจจ (Obljaj) ในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวิน่า (Bosnia and Herzegovina) …

Slobodan Milošević

สโลโบดาน มิโลเซวิช (Слободан Милошевић)    ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของสหพันสาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย มิโลเซวิช เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 1941 ในโปซาเรแว็ค, เซอร์เบีย (Požarevac, Serbia) ช่วงเวลาที่เขาเกิดนั้นบ้านเมืองอยู่ใต้การยึดครองของนาซีเยอรมัน พ่อของเขาเป็นนักบวชในนิกายเซิร์บออโธด็อกซ์ ชื่อว่าสเวโตซาร์ (Svetozar Milośević) และแม่ชื่อสตานิสลาว่า (Stanislava Koljenšić) …

Tito

โจซิป บรอซ(Josip Broz-Tito) ประธานาธิบดีคนแรกของยูโกสลาเวีย ติโตเกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 1892 ในเมืองคัมโรเวค ทางตอนเหนืองของโครเอเทีย (Kumrovec, Croatia) ส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ในขณะนั้น พ่อของเขาชื่อฟรานโจ้ บรอซ (Franjo Broz) เป็นชาวโครแอ๊ต ส่วนแม่ชื่อมาริจา (Marija) มีเชื้อสายสโลวีเนีย ติโตเป็นลูกคนที่เจ็ดของครอบครัว 1900 เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนประถมในเมืองคัมโรเวค …

George Petrovic

จอร์เจ เปโตรวิค (Ђорђе Петровић Карађорђе) ฉายา Karadjordje (Black George) ผู้ก่อตั้งเซอร์เบีย และราชวงศ์การาจอร์จเจวิค (Karađorđević dynasty, Karadjordjevic) การาจอร์เจ เกิดในวันที่ 3 พฤศจิกายน 1768 ในหมู่บ้านวิสแว็ค (Viševac village, Serbia) ซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอ็อตโตมาน (Ottoman Empire) พ่อของเขาชื่อเปตาร์ (Petar Jovanović) …

Don`t copy text!