Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: String Theory

 • Leonard Susskind

  ลีโอนาร์ด ซัสไคนด์ (Leonard Susskind) หนึ่งในผู้คิดทฤษฏีสตริง (String Theory) ลีโอนาร์ด เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 1940 ที่เซาท์บร็องก์,​นิวยอร์คซิตี้ (South Bronx, New York City) ครอบครัวของเขาเป็นยิว มีฐานะยากจน พ่อของเขาเรียนหนังสือแค่เกรดห้า และทำงานเป็นช่างซ่อมท ่อน้ำ ชื่อว่าเบนจามิน (Benjamin Susskind) และแม่ชื่ออีรีน (Irene Susskind) แต่เมื่อลีโอนาร์ดอายุได้ 14 ปี พ่อของเขาก็เริ่มมีอาการป่วย ทำให้ลีโอนาร์ดต้องเริ่มทำงานเพื่อช่วยจุนเจือครอบครัว 1960 แต่งงาน 1962 จบปริญญาตรีสาขาฟิสิกจากนิวยอร์คซิตี้คอลเลจ (New York City College) 1965 จบปริญญาเอกจากคอร์แนลล์ (Cornell University) 1966 เป็นผู้ช่วยศาสตราจาย์ภาควิชาฟิสิกที่มหาวิทยาลัยเยชิวา (Yeshiva University) ในนิวยอร์คซิตี้ 1970 ลีโอนาร์ด , โยชิโร่ นัมบุ…

 • Leonard Susskind

  ลีโอนาร์ด ซัสไคนด์ (Leonard Susskind) หนึ่งในผู้คิดทฤษฏีสตริง (String Theory) ลีโอนาร์ด เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 1940 ที่เซาท์บร็องก์,​นิวยอร์คซิตี้ (South Bronx, New York City) ครอบครัวของเขาเป็นยิว มีฐานะยากจน พ่อของเขาเรียนหนังสือแค่เกรดห้า และทำงานเป็นช่างซ่อมท ่อน้ำ ชื่อว่าเบนจามิน (Benjamin Susskind) และแม่ชื่ออีรีน (Irene Susskind) แต่เมื่อลีโอนาร์ดอายุได้ 14 ปี พ่อของเขาก็เริ่มมีอาการป่วย ทำให้ลีโอนาร์ดต้องเริ่มทำงานเพื่อช่วยจุนเจือครอบครัว 1960 แต่งงาน 1962 จบปริญญาตรีสาขาฟิสิกจากนิวยอร์คซิตี้คอลเลจ (New York City College) 1965 จบปริญญาเอกจากคอร์แนลล์ (Cornell University) 1966 เป็นผู้ช่วยศาสตราจาย์ภาควิชาฟิสิกที่มหาวิทยาลัยเยชิวา (Yeshiva University) ในนิวยอร์คซิตี้ 1970 ลีโอนาร์ด , โยชิโร่ นัมบุ…

 • David Gross

  เดวิด กรอสส์ (David Jonathan Gross) โนเบลฟิสิก 2004 จากการค้นพบ asymptotic freedom กรอสส์ เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1941 ในวอชิงตัน, ดี.ซี. (Washington, D.C. , U.S.) พ่อของเขาชื่อเบอร์แทรม (Bertram Meyer Gross) เป็นยิวที่อพยพมาทรานสคาร์ปาเทีย (Transcarpathia) เชคโกสโลวาเกีย-ฮังการี และแม่ชื่อโนร่า (Nora Faine) เป็นชาวยูเครนโซเวียต ที่อพยพไปอยู่ในสหรัฐฯ​ กรอสส์เป็นลูกคนโตในพี่น้องทั้งหมดสี่คน กรอสส์เติบโตมาในอาร์ลิงตัน (Arlington) ชานเมืองอของวอชิงตัน 1953 เบอร์แทรม พ่อของกรอสส์เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาที่ถูกส่งไปยังอิสราเอลในสมัยของ ปธน.ไอเซ่นฮาเวอร์ (Eisenhower) ในโครงการให้ความช่วยเหลือกับอิสราเอล แต่ว่าเมื่อทึมที่ปรึกษากลับไปยังสหรัฐฯ ในปี 1955 เบอร์แทรม ยังคงอยู่ในอิสราเอลโดยทำงานสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยฮิบรู (Hebrew University of Jerusalem)  1962 จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยฮิบรูว…

 • David Gross

  เดวิด กรอสส์ (David Jonathan Gross) โนเบลฟิสิก 2004 จากการค้นพบ asymptotic freedom กรอสส์ เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1941 ในวอชิงตัน, ดี.ซี. (Washington, D.C. , U.S.) พ่อของเขาชื่อเบอร์แทรม (Bertram Meyer Gross) เป็นยิวที่อพยพมาทรานสคาร์ปาเทีย (Transcarpathia) เชคโกสโลวาเกีย-ฮังการี และแม่ชื่อโนร่า (Nora Faine) เป็นชาวยูเครนโซเวียต ที่อพยพไปอยู่ในสหรัฐฯ​ กรอสส์เป็นลูกคนโตในพี่น้องทั้งหมดสี่คน กรอสส์เติบโตมาในอาร์ลิงตัน (Arlington) ชานเมืองอของวอชิงตัน 1953 เบอร์แทรม พ่อของกรอสส์เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาที่ถูกส่งไปยังอิสราเอลในสมัยของ ปธน.ไอเซ่นฮาเวอร์ (Eisenhower) ในโครงการให้ความช่วยเหลือกับอิสราเอล แต่ว่าเมื่อทึมที่ปรึกษากลับไปยังสหรัฐฯ ในปี 1955 เบอร์แทรม ยังคงอยู่ในอิสราเอลโดยทำงานสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยฮิบรู (Hebrew University of Jerusalem)  1962 จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยฮิบรูว…

Don`t copy text!