Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: String Theory

 • Leonard Susskind

  ลีโอนาร์ด ซัสไคนด์ (Leonard Susskind) หนึ่งในผู้คิดทฤษฏีสตริง (String Theory) ลีโอนาร์ด เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 1940 ที่เซาท์บร็องก์,​นิวยอร์คซิตี้ (South Bronx, New York City) ครอบครัวของเขาเป็นยิว มีฐานะยากจน พ่อของเขาเรียนหนังสือแค่เกรดห้า และทำงานเป็นช่างซ่อมท ่อน้ำ ชื่อว่าเบนจามิน (Benjamin Susskind) และแม่ชื่ออีรีน (Irene Susskind) แต่เมื่อลีโอนาร์ดอายุได้ 14 ปี พ่อของเขาก็เริ่มมีอาการป่วย ทำให้ลีโอนาร์ดต้องเริ่มทำงานเพื่อช่วยจุนเจือครอบครัว 1960 แต่งงาน 1962 จบปริญญาตรีสาขาฟิสิกจากนิวยอร์คซิตี้คอลเลจ (New York City College) 1965 จบปริญญาเอกจากคอร์แนลล์ (Cornell University) 1966 เป็นผู้ช่วยศาสตราจาย์ภาควิชาฟิสิกที่มหาวิทยาลัยเยชิวา (Yeshiva University) ในนิวยอร์คซิตี้ 1970 ลีโอนาร์ด , โยชิโร่ นัมบุ…

 • Leonard Susskind

  ลีโอนาร์ด ซัสไคนด์ (Leonard Susskind) หนึ่งในผู้คิดทฤษฏีสตริง (String Theory) ลีโอนาร์ด เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 1940 ที่เซาท์บร็องก์,​นิวยอร์คซิตี้ (South Bronx, New York City) ครอบครัวของเขาเป็นยิว มีฐานะยากจน พ่อของเขาเรียนหนังสือแค่เกรดห้า และทำงานเป็นช่างซ่อมท ่อน้ำ ชื่อว่าเบนจามิน (Benjamin Susskind) และแม่ชื่ออีรีน (Irene Susskind) แต่เมื่อลีโอนาร์ดอายุได้ 14 ปี พ่อของเขาก็เริ่มมีอาการป่วย ทำให้ลีโอนาร์ดต้องเริ่มทำงานเพื่อช่วยจุนเจือครอบครัว 1960 แต่งงาน 1962 จบปริญญาตรีสาขาฟิสิกจากนิวยอร์คซิตี้คอลเลจ (New York City College) 1965 จบปริญญาเอกจากคอร์แนลล์ (Cornell University) 1966 เป็นผู้ช่วยศาสตราจาย์ภาควิชาฟิสิกที่มหาวิทยาลัยเยชิวา (Yeshiva University) ในนิวยอร์คซิตี้ 1970 ลีโอนาร์ด , โยชิโร่ นัมบุ…

 • David Gross

  เดวิด กรอสส์ (David Jonathan Gross) โนเบลฟิสิก 2004 จากการค้นพบ asymptotic freedom กรอสส์ เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1941 ในวอชิงตัน, ดี.ซี. (Washington, D.C. , U.S.) พ่อของเขาชื่อเบอร์แทรม (Bertram Meyer Gross) เป็นยิวที่อพยพมาทรานสคาร์ปาเทีย (Transcarpathia) เชคโกสโลวาเกีย-ฮังการี และแม่ชื่อโนร่า (Nora Faine) เป็นชาวยูเครนโซเวียต ที่อพยพไปอยู่ในสหรัฐฯ​ กรอสส์เป็นลูกคนโตในพี่น้องทั้งหมดสี่คน กรอสส์เติบโตมาในอาร์ลิงตัน (Arlington) ชานเมืองอของวอชิงตัน 1953 เบอร์แทรม พ่อของกรอสส์เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาที่ถูกส่งไปยังอิสราเอลในสมัยของ ปธน.ไอเซ่นฮาเวอร์ (Eisenhower) ในโครงการให้ความช่วยเหลือกับอิสราเอล แต่ว่าเมื่อทึมที่ปรึกษากลับไปยังสหรัฐฯ ในปี 1955 เบอร์แทรม ยังคงอยู่ในอิสราเอลโดยทำงานสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยฮิบรู (Hebrew University of Jerusalem)  1962 จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยฮิบรูว…

 • David Gross

  เดวิด กรอสส์ (David Jonathan Gross) โนเบลฟิสิก 2004 จากการค้นพบ asymptotic freedom กรอสส์ เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1941 ในวอชิงตัน, ดี.ซี. (Washington, D.C. , U.S.) พ่อของเขาชื่อเบอร์แทรม (Bertram Meyer Gross) เป็นยิวที่อพยพมาทรานสคาร์ปาเทีย (Transcarpathia) เชคโกสโลวาเกีย-ฮังการี และแม่ชื่อโนร่า (Nora Faine) เป็นชาวยูเครนโซเวียต ที่อพยพไปอยู่ในสหรัฐฯ​ กรอสส์เป็นลูกคนโตในพี่น้องทั้งหมดสี่คน กรอสส์เติบโตมาในอาร์ลิงตัน (Arlington) ชานเมืองอของวอชิงตัน 1953 เบอร์แทรม พ่อของกรอสส์เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาที่ถูกส่งไปยังอิสราเอลในสมัยของ ปธน.ไอเซ่นฮาเวอร์ (Eisenhower) ในโครงการให้ความช่วยเหลือกับอิสราเอล แต่ว่าเมื่อทึมที่ปรึกษากลับไปยังสหรัฐฯ ในปี 1955 เบอร์แทรม ยังคงอยู่ในอิสราเอลโดยทำงานสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยฮิบรู (Hebrew University of Jerusalem)  1962 จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยฮิบรูว…

Don`t copy text!