suffage
suffage

Emmeline Pankhurst

เอ็มมีไลน์ แพนเคริสต์ ผู้นำกองทัพสตรี (Suffragette) ผู้เรียกร้องสิทธิเสมอภาคระหว่างชายหญิง หนังสือไทม์ บอกว่าเธอคือ 1 ใน 100 ของผู้หญิงแห่งศตวรรษที่ 20   เอ็มมีไลน์ , ตอนเกิด เธอคือ เอ็มมีไลน์ กัวล์เดน (Emmeline Goulden) เอกสารทางการระบุว่าเธอเกิดในวันที่ 15 กรกฏาคม 1858 ในเมืองแมนเซสเตอร์ อังกฤษ แต่ว่าตัวเธอเองนั้นเชื่อว่าเธอเกิดในวันที่ 14 ซึ่งเป็นวันบาสติลล์ …

Don`t copy text!