เฮอร์แมนน์ รอร์สชัช (Hermann Rorschach) Inkblot test (Rorschach test) เฮอร์แมนน์ เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 1884 ในซูริค, สวิสเซอร์แลนด์ พ่อของเขาชื่ออูลริช (Ulrich Rorschach) เป็นครูสอนศิลปะ ส่วนแม่ชื่อฟิลิไพน์ (Philippine Rorschach) เฮอร์แมนเป็นพี่ชายคนโตในบรรดาพี่น้องสามคน ตอนเด็กเขาเติบโตมาในเมืองสคาฟฟ์เฮาเซ่น (Scaffhausen) ทางตอนเหนือของสวิสฯ  ตอนเรียนหนังสือเฮอร์แมนน์ถูกเพื่อนเรียกว่า Klerks ที่แปลว่า หยดน้ำหมึก (inkblot) เพราะเฮอร์แมนน์ชอบการทำภาพเคล็กโซกราฟี่ (Klecksography, ภาพที่เกิดจากการวาดภาพโดยใช้น้ำหมึกแล้วพับกระดาษ ) หลังจากเขาเรียนจบมัธยม เฮอร์แมนน์ไม่รู้ว่าตัวเขาควรจะเรียนทางด้านศิลปะต่อหรือว่าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ เขาจึงได้เขียนจดหมายไปขอคำปรึกษาจากเอิร์นสต์ แฮคเกิ้ล (Ernst Haeckel) นักชีวิทยาชื่อดังของเยอรมันในขณะนั้น ซึ่งแฮคเกิ้ล แนะนำให้เขาเลือกเรียนวิทยาศาสตร์  1904 เฮอร์แมนน์ได้สมัครเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยซูริค (University of Zurich)  ซึ่งระหว่างนี้เขาก็ศึกษาภาษารัสเซียไปด้วย อาจารย์คนหนึ่งที่สอนเฮอร์แมนน์ เป็นนักสรีระศาตร์ชื่อยูเจน บลัวเลอร์ (Eugen Bleuler) ซึ่งเคยเป็นอาจารย์ที่สอนคาร์ล จัง (Carl Jung) ด้วย ซึ่งความสนใจในวิชาจิตวิเคราะห์ ทำให้เฮอร์แมนน์พยายามจะหาคำอธิบายว่าทำไมคนเราแต่ละคนถึงมองภาพเคล็กโซกราฟี่เดียวกัน แต่มองเห็นเป็นสิ่งต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน 1909 จบการศึกษา และได้หมั่นหมายกับโอลก้า (Olga Stempelin) ชาวรัสเซียเชื้่อสายคาซาน 1910 แต่งงานกับโอลก้า พวกเขามีลูกด้วยกันสองคนชื่ออลิซาเบธ (Elizabeth, b.1917) และอูลริช (Ulrich Wadin, b.1919) 1913…