Nikola Tesla

นิโคล่า เทสล่า (Никола Тесла)  บิดาแห่งวิศวกรรมไฟฟ้า เทสล่าเกิดเมื่อวันที่  10 กรกฏาคม 1856  ในจักรวรรดิออสเตรีย (Austrian Empire, 1804-1867) ในหมู่บ้านสมิลิจาน (Smilijan village) หมู่บ้านแห่งนี้ปัจจุบันอยู่ในประเทศโครเอเทีย  แต่ว่าพ่อแม่ของเทสล่า นั้นเป็นคนเชื้อสายเซอร์เบีย  , พ่อชื่อว่าบาทหลวง มิลูติน…

Continue Reading →

Mother Jones

แมรี่ แฮร์ริส , โจนส์ (Mary Harris Jones) เจ้าของฉายา ผู้หญิงที่อันตรายที่สุดในสหรัฐอเมริกา (The most dangerous woman in America)  เกิดในครอบครัวเกษตรกร บ้านของเธอเป็นโรมันแคธอริก พ่อของเธอชื่อ ริชาร์ด แฮร์ริส…

Continue Reading →