women
women

Emmeline Pankhurst

เอ็มมีไลน์ แพนเคริสต์ ผู้นำกองทัพสตรี (Suffragette) ผู้เรียกร้องสิทธิเสมอภาคระหว่างชายหญิง หนังสือไทม์ บอกว่าเธอคือ 1 ใน 100 ของผู้หญิงแห่งศตวรรษที่ 20   เอ็มมีไลน์ , ตอนเกิด เธอคือ เอ็มมีไลน์ กัวล์เดน (Emmeline Goulden) เอกสารทางการระบุว่าเธอเกิดในวันที่ 15 กรกฏาคม 1858 ในเมืองแมนเซสเตอร์ อังกฤษ แต่ว่าตัวเธอเองนั้นเชื่อว่าเธอเกิดในวันที่ 14 ซึ่งเป็นวันบาสติลล์ …

Elizabeth Cady Stanton

อลิซาเบธ คาดี สแตนตัน นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีและการเลิกทาส เธอเกิดในเมืองจอห์นทาวน์ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริการในปี 1816, 12 พฤศจิกายน เป็นลูกคนที่ 8 จากพี่น้อง 11 คน  พ่อของเธอ แดเนียล คาดี (Daniel Cady) เป็นอัยการในศาลสูงสุดแห่งนิวยอร์ค และพ่อเป็นแรงบัดดาลใจให้อลิซาเบธมาตั้งแต่วัยเด็ก เธอมักติดตามพ่อไปที่ทำงานและฟังการถกเถียงกันด้านกฏหมายระหว่างพ่อและเสมียร ซึ่งนั้นทำให้เธอทราบถึงความไม่เท่าเทียมกันต่อกฏหมายที่มีต่อชายให้เหนือกว่าสตรี โดยเฉพาะหญิงที่แต่งงานในยุคนั้น แทบไม่มีสิทธิอะไรเลย แม้กระทั้งสิทธิในลูกที่เกิดมา มากาเร็ต ลีฟวิ่งตัน …

Don`t copy text!