กาฟริโล่ ปรินซิป (Гаврило Принцип) ผู้ปลงพระชนษ์เจ้าชายฟรานซ์ เฟอร์นินันด์ (Franz Ferdinand of Austria) จนเป็นชนวนไปสู่สงครามโลก นครั้งที่ 1 ปริ้นซิป เกิดวันที่ 25 กรกฏาคม 1894 ในหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อโอเบิ้ลแจจ (Obljaj) ในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวิน่า (Bosnia and Herzegovina) ซึ่งในช่วงเวลานั้นถูกออสเตรีย-ฮังการี (Austria-Hungary) เข้ามายึดครองตั้งแต่ปี1878 พ่อชื่อว่าเปตาร์ (Petra) ส่วนแม่ของชื่อมาริจา (Marija)  ปริ้นซิปเป็นลูกคนที่สองในพี่น้องเก้าคน แต่ว่าพี่น้องหกคนเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังอยู่ในวัยทารก ครอบครัวของพวกเขามีอาชีพเกษตรกรรมที่มีฐานะยากจน พวกเขานับถือศาสนาคริสต์นิกายเซอร์เบียออโธด๊อกซ์เหมือนกับชาวเซิร์บทั่วไป   ซึ่งช่วงเวลานั้นชาวเซิร์ฟส่วนใหญ่มักทำงานในไร่นาของเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นมุสลิม ชาวเซิร์ฟส่วนมากจึงถูกกดขี่ 1903 ปริ้นซิปเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนประถม ตอนที่มีอายุ 9 ขวบ  1907 ตอนอายุ 13 ปี ได้เดินทางไปยังซาราเจโว (Sarajevo) โดยมีแผนที่จะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนายทหารของออสเตรีย-ฮังการี (Austria-Hungarian military school) แต่ว่าเมื่อเดินทางมาถึงซาราเจโว พี่ชายของเขา ที่ชื่อโจวาน (Jovan) ซึ่งเป็นคนที่ริเร่ิมต้องการให้ปริ้นซิปเข้าเรียนในโรงเรียนทหารแต่แรกนั้นเกิดเปลี่ยนใจ เพราะว่าเพื่อนของเขาทักท้วงว่าไม่ต้องการให้น้องชายกลายไปเป็นมือสังหารชาวเซิร์ปด้วยกันเอง  ปริ้นซิปจึงได้เปลี่ยนไปสมัครเรียนในโรงเรียนการค้าแทน โดยที่พี่ชายของเขาทำงานรับจ้างขายแรงงานทั่วไปเพื่อที่จะส่งให้น้องชายเรียนหนังสือ 1910 ปริ้นซิปย้ายกลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนจิมเนเซียมในซาเรเจโว ซึ่งช่วงเวลานี้เขาได้หลงไหลอุดมการณ์ของนักปฏิวัติชาวบอสเนียชื่อบ๊อกดาน เซราจิค (Bogdan Zerajic) 1911 ปริ้นซิปเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวใต้ดิน Young Bosnia (Mlada Bosna /Млада Босна) ซึ่งเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของบอสเนียจากออสเตรีย-ฮังการี  1912 ปริ้นซิปถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะเข้าร่วมการเดินขบวนประท้วงออสเตรีย-ฮังการี หลังจากนั้นเขาจึงได้ออกจากซาราเจโว…