Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: WWI

  • Gavrilo Princip

    กาฟริโล่ ปรินซิป (Гаврило Принцип) ผู้ปลงพระชนษ์เจ้าชายฟรานซ์ เฟอร์นินันด์ (Franz Ferdinand of Austria) จนเป็นชนวนไปสู่สงครามโลก นครั้งที่ 1 ปริ้นซิป เกิดวันที่ 25 กรกฏาคม 1894 ในหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อโอเบิ้ลแจจ (Obljaj) ในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวิน่า (Bosnia and Herzegovina) ซึ่งในช่วงเวลานั้นถูกออสเตรีย-ฮังการี (Austria-Hungary) เข้ามายึดครองตั้งแต่ปี1878 พ่อชื่อว่าเปตาร์ (Petra) ส่วนแม่ของชื่อมาริจา (Marija)  ปริ้นซิปเป็นลูกคนที่สองในพี่น้องเก้าคน แต่ว่าพี่น้องหกคนเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังอยู่ในวัยทารก ครอบครัวของพวกเขามีอาชีพเกษตรกรรมที่มีฐานะยากจน พวกเขานับถือศาสนาคริสต์นิกายเซอร์เบียออโธด๊อกซ์เหมือนกับชาวเซิร์บทั่วไป   ซึ่งช่วงเวลานั้นชาวเซิร์ฟส่วนใหญ่มักทำงานในไร่นาของเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นมุสลิม ชาวเซิร์ฟส่วนมากจึงถูกกดขี่ 1903 ปริ้นซิปเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนประถม ตอนที่มีอายุ 9 ขวบ  1907 ตอนอายุ 13 ปี ได้เดินทางไปยังซาราเจโว (Sarajevo) โดยมีแผนที่จะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนายทหารของออสเตรีย-ฮังการี (Austria-Hungarian military school) แต่ว่าเมื่อเดินทางมาถึงซาราเจโว…

Don`t copy text!