Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: WWI

  • Gavrilo Princip

    กาฟริโล่ ปรินซิป (Гаврило Принцип) ผู้ปลงพระชนษ์เจ้าชายฟรานซ์ เฟอร์นินันด์ (Franz Ferdinand of Austria) จนเป็นชนวนไปสู่สงครามโลก นครั้งที่ 1 ปริ้นซิป เกิดวันที่ 25 กรกฏาคม 1894 ในหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อโอเบิ้ลแจจ (Obljaj) ในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวิน่า (Bosnia and Herzegovina) ซึ่งในช่วงเวลานั้นถูกออสเตรีย-ฮังการี (Austria-Hungary) เข้ามายึดครองตั้งแต่ปี1878 พ่อชื่อว่าเปตาร์ (Petra) ส่วนแม่ของชื่อมาริจา (Marija)  ปริ้นซิปเป็นลูกคนที่สองในพี่น้องเก้าคน แต่ว่าพี่น้องหกคนเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังอยู่ในวัยทารก ครอบครัวของพวกเขามีอาชีพเกษตรกรรมที่มีฐานะยากจน พวกเขานับถือศาสนาคริสต์นิกายเซอร์เบียออโธด๊อกซ์เหมือนกับชาวเซิร์บทั่วไป   ซึ่งช่วงเวลานั้นชาวเซิร์ฟส่วนใหญ่มักทำงานในไร่นาของเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นมุสลิม ชาวเซิร์ฟส่วนมากจึงถูกกดขี่ 1903 ปริ้นซิปเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนประถม ตอนที่มีอายุ 9 ขวบ  1907 ตอนอายุ 13 ปี ได้เดินทางไปยังซาราเจโว (Sarajevo) โดยมีแผนที่จะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนายทหารของออสเตรีย-ฮังการี (Austria-Hungarian military school) แต่ว่าเมื่อเดินทางมาถึงซาราเจโว…

Don`t copy text!