Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Youth Communist

  • Komsomol

    ยุวคอมมิวนิสต์ (Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) ,Russian Youth Communist League) ก่อตั้งวันที่ 29 ตุลาคม 1918 โดยลาซารัส ชัตสกิน (Lazarus Shatskin) และสหาย โดยได้รับการสนับสนุนจากเลนิน (Vladimir Lenin) แต่ว่าในช่วงแรก Komsomol มีการบริหารที่เป็นอิสระจากพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย 1919 8 ตุลาคม, จัดการประชุมใหญ่ขึ้นครั้งแรกในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ช่วงสองปีแรกหลักจากการก่อตั้ง Komsomol มีสมาชิกราวสี่แสนคน บทบาทของ Komsomol คือการปลูกฝังอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ให้กับเยาวชน 1937 ช่วงการกวาดล้างในยุคของสตาลิต สมาชิกที่ร่วมก่อตั้งคอมโซมอลส่วนใหญ่ที่เคยเป็นเลขาธิการของ Komsomol ถูกจับและประหารชีวิต มีเพียงอเล็กซานเดอร์ มิเลนกอฟ (Alexander Milenkov) ที่แค่ถูกส่งไปใช้แรงงานในไซบีเรียเป็นเวลา 15 ปี  1991 กันยายน, Komsomol ถูกยุบ ………….. ลาซาร์ ชัชกิ้น (Лазарь…

Don`t copy text!