อดัม ไวส์เฮาฟต์ (Adam Weishaupt) ผู้ก่อตั้งกลุ่มบาวาเรีย อิลลูมิเนติ (Illuminati)  ไวส์เฮาฟต์ เกิดในเมืองอินโกลสแตดต์ (Ingolstadt) บาวาเรีย (Electorate of Bavaria) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 1748 ในครอบครัวชาวยิว ที่นับถือแคโธริก พ่อของเขาชื่อโยฮันน์ (Johann George Weishaupt) เป็นศาสตร์จารย์ด้านกฏหมายที่มหาวิทยาลัยอินโกลสแตดท์ (University of Ingolstadt)  ตอนเด็กไวส์ฮอลต์เรียนที่โรงเรียนมัธยมเยซูอิต (Jesuit High School in Ingolstadt)  1754 พ่อของเขาเสียชีวิต ไวส์เฮาฟต์ถูกเลี้ยงดูโดยพ่ออุปถัมภ์ บารอนโยฮันน์ อิคสแตทท์  (Baron, Johann Adam von Ickstatt) ซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่เดียวกับพ่อของ ไวส์เฮาฟต์    เขาเข้ามหาวิทยาลัยอินโกลสแตดท์ ในวิชารัฐศาสตร์และปรัญชา พ่ออุปปถัมภ์ของเขาเป็นคนที่ทำให้เขาสนใจแนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาความปฏิฏานแห่งความจริง (spirit of Enlightenment) จน ไวส์เฮาฟต์เกิดความคิดขัดแย้งกับคำสอนตามนิกาแคโธริก และเปลี่ยนไปนับถือนิกายโปเตสแตนท์ รวมถึงสนใจศึกษาเรื่องความลึกลับอย่าง  Eleusian, Mithrian mysteries ร่วมถึงผลงานของปิทากอรัส  1768 จบปริญญาเอกสาขาปรัชญา (PhD of Philosophy) จากมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นทำงานสอนหนังสือและเป็น catechiist 1772 ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชากฏหมาย (associate professor of law) มหาวิทยาลัยอินโกลสแตดท์ 1773 แต่งงานกับ Afra Sausenhofer of Eichstätt ,…