AltLinux
AltLinux

AltLinux

Alt Linux ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2001 โดยการรวมกันของผู้พัฒนาซอฟแวร์ของรัสเซีย โดยพัฒนาซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ บนพื้นฐานของ ระบบ linux โดยเป็นซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ต สนับสนนุนการทำงานทุกภาษา เฉพาะการติดตั้งต้องเป็นภาษาอังกฤษ รัสเซีย หรือบราซิล

AltLinux 5.0 (release Nov 2010)

  • ALT Linux 5.0 Ark Server; 
  • ALT Linux 5.0 Ark Desktop 
  • ALT Linux 5.0 School Server 
  • ALT Linux 5.0 School Lite
  • ALT Linux 5.0 School Junior 
  • ALT Linux 5.0 School Master

download AltLinux http://www.altlinux.com/en/go/download/

website www.altlinux.ru

knowledge websites by Altlinux

รัฐบาลรัสเซียวางแผนใช้ระบบปฏิบัติการ AltLinux กับทุกโรงเรียนประถมในประเทศในปี 2011 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!