Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Peste des Petits Ruminants virus

เว็บไซด์ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  เผยแพร่เอกสารเตือน ถึงการระบาดของไวรัสในปศุสัตว์ ชนิดร้ายแรงมาก

เรียกว่า Peste des Petits Ruminants virus หรือชื่อย่อ PPR http://www.fao.org/docrep/003/x1703e/x1703e00.htm

PPR virus เป็นโรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก อย่าง แพะ และแกะ สัตว์ที่ติดเชื้อมีอัตราการตายสูง 20-90 เปอร์เซ็นต์ สัตว์จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อไวรัสแล้ว 2-6 วัน แพะแกะที่อายุไม่เกิน 2 ปี มีอัตราเสียชีวิตสูงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
อาการหลังจากนั้น อาการของสัตว์ที่ติดเชื้อ ระยะแรก อุณหภูมิในช่องขับถ่ายสูง 40-41 เซลเซียล มีอารมณ์เซื่องซืม คล้่ายจะหลับ ขนตั้ง มีน้ำใส ไหลจากดวงตา จมูก หลังจากนั้นอีกวันสองวันจะมีน้ำเหลือง มีกลิ่นเหม็นจากลมหายใจ และเยื่อมาปิดที่ตา จมูก และตามกลีบของสัตว์ สัตว์จะเสียชีวิตภายใน 7-10 วันอาการทั่วไปอาจคล้ายกับโรคปากเท้าเปื่อย( foot-and-mouth disease) โรคลิ้นม่วง, (bluetongue or contagious ecthyma) และโรครินเดอเพส (Rinderpest) การแยกไวรัสทำได้โดยห้องปฏิบัติการบางแห่งเท่านั้นในตอนนี้

ขณะนี้ PPR ไวรัสกำลังระบาดหนักอยู่ในอัฟริการ ขณะนี้กำลังมีการทดลองใช้วัคซีนในประเทศแทนซาเนีย และควบคุมไม่ให้การระบาดกระจายในวงกว้างไปยังประเทศใกล้เคียง อย่าง มาลาวี โมแซมบิค ซึ่ีงกังวลกันว่า ปศุสัตว์กว่า  50 ล้านตัวจะได้รับเชื้อนี้เข้าไป ซึ่งแม้ว่าโรคจะยังไม่พบการระบาดในมนุษย์ แต่ก็จะมีผลกระทบต่อ วิกฤตอาหาร ซึ่งแพะและแกะเป็นอาหารหลักในภูมิภาค นอกจากนั้นวัวหรือควายสามารถติดเชื้อนี้ได้ แต่อัตราการเสียชีวิตยังไม่สูงเท่าแกะหรือแพะ

Don`t copy text!