Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Demon’s Device, create energy from infomation

РИА НовостиФизики впервые смогли преобразовать информацию в энергию

Физики впервые смогли преобразовать информацию в энергию

11:49 15/11/2010 Японские физики впервые смогли в эксперименте добиться увеличения внутренней энергии системы, используя только информацию о ее состоянии и не передавая ей дополнительной энергии, говорится в статье исследователей, опубликованной в журнале Nature Physics. >>

Другие новости дня

Masaki Sano นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ผลิตอุปกรณ์ที่สามารถสร้างพลังงานจากข้อมูลได้สำเร็จ

http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell’s_demonซึ่งทฤษฏีการเปลี่ยน ข้อมูลไปเป็นพลังงาน ถูกเสนอครั้งแรกโดย เจมส์ แมกเวลล์ (James Clerk Maxwell) นักวิทยาศาสตร์ชาวสก๊อต ในปี 1867 เขาเขียนแผนภาพกล่องในจิตนาการ ที่บรรจุเอาโมลิกุลของก๊าซเข้าไป แล้วถูกกันออกจากกันเป็นสองส่วนด้วยกำแพงที่เป็นฉนวน ที่กำแพงกันนี้จะมีประตู ที่เปิดปิดเอง เพื่อให้โมลิกุล “ร้อน” เท่านั้นผ่านไปยังอีกห้องหนึ่งได้ ซึ่งถ้ากระบวนการนี้ดำเนินไปเรื่อยๆ กล่องนี้ก็จะแยกโมลิกุลออกเป็นสองส่วน คือ โมลิกุล “ร้อน” และ “เย็น” ใน 2 ห้องที่แยกกัน ประตูนี้ทำงานโดยอาศัยเพียง “ความรู้” ที่ว่า โมลิกุลอันไหนที่เป็นโมลิกุล “ร้อน” หรือ “เย็น” เท่านั้นเนื่องจาก “ประตู” ที่ว่าทำงานได้เอง วิลเลียม ทอมสัน  William Thompson (Lord Kelvin) จึงเรียกว่า  "Demon" (ปีศาจ) ซึ่งคอยทำหน้าที่เปิดปิดประตู
สำหรับอุปกรณ์ของ มาซากิ ซาโน มีลักษณะเป็นบันไดวน ทวนเข็มนาฬิกา ไม่ได้มีอุปกรณ์ในการให้พลังงานใดๆ มีระดับเล็กขนาด 300 นาโนเมตร ที่ด้านล่างของบันไดวน มีใบพัดเหมือนรหัสวิดน้ำติดอยู่ เมื่อปล่อยให้อุปกรณ์ทำงาน นักวิจัยสามารถตรวจจับการหมุดของใบพัดได้ทุกๆ สองครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะหมุดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา ดูภาพกราฟฟิกอุปกรณ์นี้ที่ (maxwells-demons-101114-02.jpg)more information.http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell’s_demonhttp://www.livescience.com/strangenews/information-to-energy-conversion-maxwells-demon-101114.html

Don`t copy text!