Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Cables Leak

ข้อมูลลับ การติดต่อระหว่างสถานทูตสหรัฐ กับสถานกงสุลในต่างประเทศ ซึ่งติดต่อกันผ่านทางสายเคเบิลลับระหว่างสถานทูต ได้ถูกนำไปเผยแพร่โดย หนังสือพิมพ์ The guardian และ Wikileaksซึ่งน่าจะทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศได้เลยที่เดียวเพราะข้อมูลในนั้น มีหลายเรื่องที่เป็นการติดต่อกันเป็นการลับเช่น

  • ประเทศซาอุดิอาระเบีย เรียกร้องให้สหรัฐ โจมตีอิหร่าน เพื่อยับยั้งโครงการนิวเคลียร์
  • สหรัฐสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของตัวเองทำการสอดแนมผู้นำประเทศที่เป็นพันธมิตรกัน 
  • ผู้นำสหประชาชาติถูกสหรัฐสอดแนม
  • อิสราเอลต้องการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อิหร่าน
  • อิหร่านให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่สหประชาติ กรณีโรงงานนิวเคลียร์ Qom
  • สหภาพยุโรป ต้องการบอยคอตการสาบานตนของ อมาดิเนจัส ของอิหร่าน
  • เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐหนีออกจากอิหร่าน


โดย นายทหารสหรัฐ Bradley Manning  อายุ 22 ปี ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ลักลอบก๊อบปี้ข้อมูลออกมา และส่งให้กับเว็บไซด์ Wikileaks ของ Julian Assange โดยข้อมูลจำนวน 250,000 บทความ มีขนาด 1.6 กิกะไบต์ ถูกบรรจุอยู่ในหน่วยความจำอันเล็กๆ บรรจุข้อมูลที่ส่งออกจาก หรือส่งไปหา สถานทูตสหรัฐทั่วโลกกว่า 250 แห่ง

Don`t copy text!