ร่างนายทหาร 18 นาย ของจักรพรรดินโปเลียน ถูกนำออกมาทำพิธีเผาศพ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (30 พฤศจิกายน) หลังจากเสียชีวิตไปกว่า 200 ปี ในประเทศลิธัวเนีย หลังจากนโปเลียนแพ้สงครามตั้งแต่ปี 1812 หลังพิธีศพ  เหล่าทหารทั้งหมดเสียชีวิตจากการขาดอาหารและหนาวตาย ร่างที่เหลืออยู่ถูกค้นพบในเมือง Vilnius ชานเมืองหลวงของลิธัวเนียในปีที่ผ่านมา การเผาร่างทหารของกองทัพจักรวรรดิฝรั่งเศสของนโปเลียน ครั้งสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุด เมือปี 2003 ได้มีการประกอบพิธีให้กับทหารกว่า 3,500 นาย