In Remembrance of King Bhumibol Adulyadej
5 December 1927 – 13 October 2017

Yavrim, Online Advertising

i just first time founded online advertising like Yavrim , it’s seem provide free quality traffic  to sites by easy rules. another good tool for SEO, site owner.

  1. you just have to sign up your sites. to Yavrim , limit 1 user / one site
  2. it’s will bring quality traffic to your site if your have points. you will generate your points by 2 views others sites and you will get 1 point (2 views/1 point). Yavrim has a review tool for website which you visit ,user must check answer about site they visit also it’s give a quality traffic and real looking to websites. User able to scope their target also. 
  3. oppositely , you also lost 1 point from your account if others visit your site. it’s provide good report

Yavrim.com

  • Yavrim also provide pay-traffic, if you wish.

Yavrim เป็นเครื่องมือในการโฆษณาเว็บไซด์ ออนไลน์อีกแบบหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอ น่าจะเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ต้องการทำโฆษณาเว็บไซด์แบบไม่ต้องการเสียเงินได้ นอกจากนั้นยังได้ Traffic ที่มีคุณภาพมาสู่เว็บไซด์ของคุณด้วย เพราะว่าการจ่ายเงินเพื่อซื้อ Traffic หลายครั้งที่ผู้ให้บริการไม่ได้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบได้เลย แม้ว่าจะสามารถให้จำนวนผู้เข้าชมสูง ก็ตาม

  1. กติกาการใช้ ยาฟริม ฟรีนั้นง่ายนิดเดียว เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิก โดย 1 ท่านจะลงทะเบียนเว็บไซด์ได้ 1 เว็บ
  2. คุณจะได้คะแนน เมื่อคุณเปิดเว็บไซด์ของคนอื่นดู 2 เว็บ ต่อ หนึ่งคะแนน … ยาฟริม มีระบบในการตั้งคำถาม ตอบ เพื่อให้คุณ รีวิว เว็บที่คุณเปิดดู เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ดูเว็บไซด์นั้นจริงๆ ว่าเกีี่ยวกับอะไร คุณตอบถูกจะได้ 0.5 คะแนน ถ้าตอบผิด ก็จะได้ 0.1 คะแนน นี่จึงทำให้ Traffic ที่วิ่งเข้าหาเว็บไซด์มีคุณภาพ กว่าการพลาดไปคลิ๊กโฆษณาที่ถูกวางหลอกตาบนเว็บทั่วไป
  3. ตรงกันข้าม คะแนนที่คุณได้จะถูกใช้ไปเมื่อมีผู้อื่น เข้าชมเว็บไซด์ของคุณในอัตราเดียวกัน

หากคุณไม่ต้องการเวลา หรือเต็มใจที่จะเสียเงินเพื่อได้ Traffic ที่มีคุณภาพคุณก็สามารถใช้บริการแบบเสียเงินได้เช่นเดียวกัน เริ่มต้นที่ 1000 วิว ต่อ 9.99 เหรียญ 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!