Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Goodbye Lenin

พรรคยูไนเตต รััสเซีย ของวลาดิมีร์ ปูติน จัดทำเว็บไซด์ goodbyelenin.ru สำความความคิดเห็นของประชาชนว่าต้องการให้มีการเผาร่าง อดีตผู้นำปฏิวัติคอมมิวนิสต์ วลาดิมีร์ ปูติน หรือไม่ ?

โดยบอกว่าต้องการนำร่างของเลนิน ไปเผาและฝั่งร่วมกับสุสานของมารดาและครอบครัวในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

แม้ว่าคอมมิวนิสต์จะหมดสมัยไปแล้ว แต่อย่างไรก็ดี มีความเห็นว่าร่างของเลนินเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดี สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของมนุษย์ชาติ และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดคนหลายล้านคนได้ในแต่ละปี การเก็บเลนินไว้น่าจะมีประโยชน์กับรัสเซียมากกว่า

ผลคะแนนที่ปรากฏออกมา กว่า 60% ต้องการให้มีการเผาร่างเลนิน แต่ว่าเว็บไซด์ ลาก่อนเลนิน ! นี้กลับเปิดให้ใคร ไม่เฉพาะชาวรัสเซีย เข้าไปคลิ๊กคะแนน 

เลนิน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 มกราคม 1950 อายุ 53 ปี  ทุกๆ ครบรอบวันตายของเขาหลังจากยุคของโซเวียต จะต้องเกิดคำถามขึ้นมาเสมอว่า สมควรจะเผาเขาหรือไม่ และนี้ก็เป็นปีที่ 60 ที่เขาจากไป

Я не русский, но я отдаю свое мнение. Россия должнасохранить тело Ленина для России выгоды. Ленин хорошодоказательств. Когда время великой революции в человеческой истории, даже коммунист из даты. Но Ленинеще в состоянии принести млн. туризма в России.
пожалуйста, нет

Don`t copy text!