In Remembrance of King Bhumibol Adulyadej
5 December 1927 – 13 October 2017

Goodbye Lenin

พรรคยูไนเตต รััสเซีย ของวลาดิมีร์ ปูติน จัดทำเว็บไซด์ goodbyelenin.ru สำความความคิดเห็นของประชาชนว่าต้องการให้มีการเผาร่าง อดีตผู้นำปฏิวัติคอมมิวนิสต์ วลาดิมีร์ ปูติน หรือไม่ ?

โดยบอกว่าต้องการนำร่างของเลนิน ไปเผาและฝั่งร่วมกับสุสานของมารดาและครอบครัวในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

แม้ว่าคอมมิวนิสต์จะหมดสมัยไปแล้ว แต่อย่างไรก็ดี มีความเห็นว่าร่างของเลนินเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดี สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของมนุษย์ชาติ และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดคนหลายล้านคนได้ในแต่ละปี การเก็บเลนินไว้น่าจะมีประโยชน์กับรัสเซียมากกว่า

ผลคะแนนที่ปรากฏออกมา กว่า 60% ต้องการให้มีการเผาร่างเลนิน แต่ว่าเว็บไซด์ ลาก่อนเลนิน ! นี้กลับเปิดให้ใคร ไม่เฉพาะชาวรัสเซีย เข้าไปคลิ๊กคะแนน 

เลนิน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 มกราคม 1950 อายุ 53 ปี  ทุกๆ ครบรอบวันตายของเขาหลังจากยุคของโซเวียต จะต้องเกิดคำถามขึ้นมาเสมอว่า สมควรจะเผาเขาหรือไม่ และนี้ก็เป็นปีที่ 60 ที่เขาจากไป

Я не русский, но я отдаю свое мнение. Россия должнасохранить тело Ленина для России выгоды. Ленин хорошодоказательств. Когда время великой революции в человеческой истории, даже коммунист из даты. Но Ленинеще в состоянии принести млн. туризма в России.
пожалуйста, нет


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!