The First Orbit
The First Orbit

The First Orbit

12 เมษายน 1961 วันที่มนุษย์คนแรกเดินทางออกไปในอวกาศ ยูริ กาการิน ใช้เวลาแค่ 108 นาทีในการเดินทางไปรอบโลก

www.firstorbit.org ได้ถ่ายทำภาพยนต์จากสถานีอวกาศ เพื่อย้อนให้เห็นเส้นทางที่กาการิน จะเห็นได้ในวาระ 50 ปีแห่งการรำลึกถึง

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ 12 เมษายน เป็น International Day of Human Space Flight 

Leave a Reply

Don`t copy text!