Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Gregory , The Illuminator

นักบุญกรีกอรี (St. Gregory , The Illuminator)

กรีกอรี่ เป็นลูกชายของเจ้าชายเอแน็ก (Anak) เป็นพระญาติกับกษัตริย์ของอาร์เมเนีย กับแม่ชื่อโอโคเฮ (Okohe)  เขาเกิดในปี 257
(252) เอแน็ก พ่อของเขา สังหารกษัตริย์ คอสรอฟ ที่ 2 แห่งอาร์เมเนีย (Khosrov II , Armenia) โดยที่เขาได้รับการสนับสุนจากอาร์ดาไชร์ ที่ 1 แห่งปาร์เธีย (Ardashir I, Pathia) ซึ่งต้องการขยายอาณาจักรซัสซานิด (Sasanid Empire) มาครอบครองอาร์เมเนีย   
เอแน็ก ถูกจับได้หลังจากคอสรอฟ สวรรคต เขาและครอบครัวถูกประหารชีวิต แต่ว่ากริกอรี่เป็นคนเดียวในครอบครัวที่สามารถหลบหนีมาได้โดยความช่วยเหลือของโซเฟีย(Sopia) และเยฟแตกห์ (Yevtagh) พี่เลี้ยงของเขา  ซึ่งกริกอรี่ถูกพาไปยังเมืองซีซาเรีย (Caesarea ในตุรกีปัจจุบัน) ในจังหวัดแค๊ปปาโดเคีย (Cappadocia) ของจักรวรรดิโรมัน  เขาถูกมอบให้กับบาทหลวงยูเธเลียส (Euthalius ~ Christian Holy Father Phirmilianos) เป็นผู้อุปการะ
ต่อมากริกอรี่ได้แต่งงานกับมิเรียม (Miriam) ซึ่งทั้งคู่มีลูกชายสองคนคือ Vrtanes และ Aristaces 
~290 ต่อมากริกอรี่ได้เดินทางกลับอาร์เมเนีย โดยที่หวังว่าจะชำระล้างบาปให้แก่ความผิดของผู้เป็นพ่อ ซึ่งตอนนั้นไทริแดต ที่ 3 ได้ครองอาร์เมเนียแล้ว เมื่อกริกอรี่เดินทางมาถึง เขาถูกจับขังไว้ในคุกมืดใต้ดินนานกว่า 12 ปี บริเวณที่กริกอรีถูกนำไปขังไว้ภายหลังได้มีการสร้างโบสถ์ชื่อ  The church of Khor Virap (deep pit)
301 กริกอรี่ ทำพิธีแบ็พติสให้กับ ไทริแดต ที่ 3 และปีเดียวกันไทริแดต ได้ประกาศให้อาร์เมเนียยอมรับคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแคโธลิคอส (Catholicos of Armenia) ผู้นำชาวคริสต์นิกายอาร์เมเนีย  ปีเดียวกันนี้กริกอรีได้สร้างมหาวิหาร  the Echmiadzin Cathedral แล้วเสร็จในปี 303 เพื่อเป็นสัญลักษณ์การนับถือคริสต์ของอาร์เมเนีย ตำนานเล่ากันว่ากริกอรี่นิมิตเห็นพระคริสต์เสด็จลงมาจากสวรรคและใช้ค้อนทองคำพาดลงบทตำแหน่งที่จะให้สร้างวิหาร  
331 กริกอรี่ เสียชีวิต 
ร่างของเขาถูกนำกลับมายังหมู่บ้านโธดานัม (Thodanum village) 
ภายหลังในสมัยจักรพรรดิซีโน (Zeno emperor, ครองราชย์ 474-475)  ของอาณาจักรไบเซนไทน์  กระดูกของนักบุญกริกอรี่ ถุกนำไปโปรยยังที่ต่างๆ ทั่วอาณาจักร แต่มือขวาของนักบุญถูกนำไปเก็บไว้ที่โบสถ์ในซิลลิเคีย (the Holy See of Cilicia) ในเลบานอน  , มือซ้ายนั้นอยู่ที่ Echmiadzin Cathedral , และหัวกระโหลกเชื่อว่ายังอยู่ในอาร์เมเนีย 
Don`t copy text!