Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Isidore of Kiev

อิซิดอร์ (Исидор) Isidore of Thessalonica

เชื่อกันว่า อิซิดอร์ เป็นชาวกรีก เกิดในเมืองธีซาโลนิก้า (Thesalonica) โดยที่พ่อแม่ของเขาเป็นชาวกรีกหรืออาจจะมีเชื้อสายบัลกาเรีย   อิซิดอร์เริ่มบวชเป็นนักบวชในกรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล โดยเรียนหนังสือวิหารเซนต์เดเมเทรียส (St. Demetrius monastery)  เป็นนักบวชที่เก่ง เชี่ยวชาญในภาษาลาติน และการประพันธ์ เขามีความต้องการรวมเอาคริสต์นิกายออโธดอกซ์และแคธอริกที่แตกแยกให้กลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้ง 
1434 อิซิดอร์ ได้รับคำสั่งจากจอห์น ที่ 8 (John VIII Palailogos) จักรพรรดิแห่งไบแซนไทน์  ให้เดินทางไปยังเมืองบาสเล่ (Basle) เพื่อร่วมประชุม (Council of Basel) ในการหาการสนับสนุนต่อต้านอ๊อตโตมาน (Ottoman Turks)
1437 ได้รับแต่งตั้งโดยจอห์น ที่ 8 ให้เป็น เมโทรโปลิแตนแห่งเคียฟและรัสเซีย (Metropolitan of Kiev and Moscow) แต่ว่าตอนั้นวาสิลี ที่ 2 (Grand Prince Vasili II) ของรัสเซียมองอิซอดอร์อย่างไม่เป็นมิตรกับแผนการรวมนิกายเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามอิซิดอร์สามารถโน้มน้าววาสิลี ที่ 2 ให้สนับสนุนเขาได้ ทั้งวาสิลี ที่ 2 เองก็ต้องการการสนับสนุนเพื่อสู้กับพวกเติร์ก 
1439 วาสิลี ที่ 2 สนับสนุนเงินทุนให้อิซิดอร์เดินทางไปยังยังฟลอเรนซ์ (Florence) เพื่อประชุมสภาแห่งบาเซิล (Council of Basel) ในที่ประชุมผู้แทนของฝ่ายรัสเซียคือโธมัส แห่งทีเวอร์ (Thomas of Tver) คัดค้านแผนดังกล่าว แต่ว่าในที่สุดได้มีการลงนามในข้อตกลงรวมนิกายออกมา อิซิดอร์จึงได้กลับมายังรัสเซีย 
1440 ได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินาลแห่งเซนต์เปโตรและเซนต์มาร์เซลินัส (Cardinal- Priest of Saints Marcellinus and Pietro) โดยสันตะปาปายูจีน ที่ 4 (Pope Eugene IV) เป็นผู้แต่งตัั้ง
1441 เมืองกลับมาถึงรัสเซีย เขาได้ส่งจดหมายเวียน (encyclical) ไปยังโบสถ์ต่างๆ  เรียกร้องให้บิชอฟในรัสเซ๊ยยอมรับข้อตกลงที่เจรจากันไป  แต่เมื่อไปถึงเครมลิน เขากลับพบว่าวาสิลี ที่ 2 และบรรดาบิชอฟต่างปฏิเสธ และวาสิลี ที่ 2 ได้สั่งให้จับตัวอิซิดอร์ขังไว้ในคุก 
1443 กันยายน อิซิดอร์สามารถหลบหนีออกจากเรือนจำได้ เขาเดินทางหลบหนีผ่านลิธัวเนียมายังโรม โดยได้รับการตอนรับอย่างดีจากสันตะปาปานิโคลัส ที่ 5 (Pope Nicholas V) แห่งวาติกัน 
1451 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบิชอฟแห่งซาบิน่า (Bishop of Sabina)
1452 สันตะปาปานิโคลัส ที่ 5  ส่งอิซิดอร์ให้เป็นทูตไปยังคอนสแตนติโนเป้ิล พร้อมด้วยทหาร 200 คน เพื่อเจรจาเรื่องการรวมนิกายอีกครั้ง 
1453 29 พฤษภาคม คอนสแตนติโนเปิ้ล ตกไปอยู่ในของชาวเติร์ก อิซิดอร์ถูกจับแต่รอดชีวิตมาได้เพราะว่าใช้ร่างของคนอื่นที่เสียชีวิตแต่งกายในชุดของเขานำไปให้สุลตาลของพวกเติร์กดูแทนตัวจริง ส่วนอิซิดอร์ถูกส่งตัวไปพร้อมกับเชลยคนอื่นไปยังเอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) ซึ่งระหว่างทาง อิซิดอร์สามารถหลบหนีมาได้ และได้เดินทางกลับโรม
1461 ได้เป็นอธิการบดีในวิทยาลัย Sacred College of Cardinals 
ต่อมาเจ้าชายวาสิลี ของรัสเซียได้ประกาศยกเลิกข้อตกลงการรวมนิกาย อิซิดอร์จึงได้เดินทางกลับมารัสเซีย และเขาได้อ่านประกาศของตัวเขาเรียกร้องให้นักบวชยอมร่วมมือปฏิบัติตามข้อตกลง อิซิดอร์จึงถูกจับขังที่วิหารชูดอฟ (Chudov Monastery)
1463 27 เมษายน เสียชีวิตในกรุงโรม และถูกเผาที่ the Basillica of St. Peter
 
Don`t copy text!