In Remembrance of King Bhumibol Adulyadej
5 December 1927 – 13 October 2017

Isidore of Kiev

อิซิดอร์ (Исидор) Isidore of Thessalonica

เชื่อกันว่า อิซิดอร์ เป็นชาวกรีก เกิดในเมืองธีซาโลนิก้า (Thesalonica) โดยที่พ่อแม่ของเขาเป็นชาวกรีกหรืออาจจะมีเชื้อสายบัลกาเรีย   อิซิดอร์เริ่มบวชเป็นนักบวชในกรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล โดยเรียนหนังสือวิหารเซนต์เดเมเทรียส (St. Demetrius monastery)  เป็นนักบวชที่เก่ง เชี่ยวชาญในภาษาลาติน และการประพันธ์ เขามีความต้องการรวมเอาคริสต์นิกายออโธดอกซ์และแคธอริกที่แตกแยกให้กลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้ง 
1434 อิซิดอร์ ได้รับคำสั่งจากจอห์น ที่ 8 (John VIII Palailogos) จักรพรรดิแห่งไบแซนไทน์  ให้เดินทางไปยังเมืองบาสเล่ (Basle) เพื่อร่วมประชุม (Council of Basel) ในการหาการสนับสนุนต่อต้านอ๊อตโตมาน (Ottoman Turks)
1437 ได้รับแต่งตั้งโดยจอห์น ที่ 8 ให้เป็น เมโทรโปลิแตนแห่งเคียฟและรัสเซีย (Metropolitan of Kiev and Moscow) แต่ว่าตอนั้นวาสิลี ที่ 2 (Grand Prince Vasili II) ของรัสเซียมองอิซอดอร์อย่างไม่เป็นมิตรกับแผนการรวมนิกายเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามอิซิดอร์สามารถโน้มน้าววาสิลี ที่ 2 ให้สนับสนุนเขาได้ ทั้งวาสิลี ที่ 2 เองก็ต้องการการสนับสนุนเพื่อสู้กับพวกเติร์ก 
1439 วาสิลี ที่ 2 สนับสนุนเงินทุนให้อิซิดอร์เดินทางไปยังยังฟลอเรนซ์ (Florence) เพื่อประชุมสภาแห่งบาเซิล (Council of Basel) ในที่ประชุมผู้แทนของฝ่ายรัสเซียคือโธมัส แห่งทีเวอร์ (Thomas of Tver) คัดค้านแผนดังกล่าว แต่ว่าในที่สุดได้มีการลงนามในข้อตกลงรวมนิกายออกมา อิซิดอร์จึงได้กลับมายังรัสเซีย 
1440 ได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินาลแห่งเซนต์เปโตรและเซนต์มาร์เซลินัส (Cardinal- Priest of Saints Marcellinus and Pietro) โดยสันตะปาปายูจีน ที่ 4 (Pope Eugene IV) เป็นผู้แต่งตัั้ง
1441 เมืองกลับมาถึงรัสเซีย เขาได้ส่งจดหมายเวียน (encyclical) ไปยังโบสถ์ต่างๆ  เรียกร้องให้บิชอฟในรัสเซ๊ยยอมรับข้อตกลงที่เจรจากันไป  แต่เมื่อไปถึงเครมลิน เขากลับพบว่าวาสิลี ที่ 2 และบรรดาบิชอฟต่างปฏิเสธ และวาสิลี ที่ 2 ได้สั่งให้จับตัวอิซิดอร์ขังไว้ในคุก 
1443 กันยายน อิซิดอร์สามารถหลบหนีออกจากเรือนจำได้ เขาเดินทางหลบหนีผ่านลิธัวเนียมายังโรม โดยได้รับการตอนรับอย่างดีจากสันตะปาปานิโคลัส ที่ 5 (Pope Nicholas V) แห่งวาติกัน 
1451 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบิชอฟแห่งซาบิน่า (Bishop of Sabina)
1452 สันตะปาปานิโคลัส ที่ 5  ส่งอิซิดอร์ให้เป็นทูตไปยังคอนสแตนติโนเป้ิล พร้อมด้วยทหาร 200 คน เพื่อเจรจาเรื่องการรวมนิกายอีกครั้ง 
1453 29 พฤษภาคม คอนสแตนติโนเปิ้ล ตกไปอยู่ในของชาวเติร์ก อิซิดอร์ถูกจับแต่รอดชีวิตมาได้เพราะว่าใช้ร่างของคนอื่นที่เสียชีวิตแต่งกายในชุดของเขานำไปให้สุลตาลของพวกเติร์กดูแทนตัวจริง ส่วนอิซิดอร์ถูกส่งตัวไปพร้อมกับเชลยคนอื่นไปยังเอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) ซึ่งระหว่างทาง อิซิดอร์สามารถหลบหนีมาได้ และได้เดินทางกลับโรม
1461 ได้เป็นอธิการบดีในวิทยาลัย Sacred College of Cardinals 
ต่อมาเจ้าชายวาสิลี ของรัสเซียได้ประกาศยกเลิกข้อตกลงการรวมนิกาย อิซิดอร์จึงได้เดินทางกลับมารัสเซีย และเขาได้อ่านประกาศของตัวเขาเรียกร้องให้นักบวชยอมร่วมมือปฏิบัติตามข้อตกลง อิซิดอร์จึงถูกจับขังที่วิหารชูดอฟ (Chudov Monastery)
1463 27 เมษายน เสียชีวิตในกรุงโรม และถูกเผาที่ the Basillica of St. Peter
 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!