Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Queen Ketevan The Martyr

ราชินีเคเตวาน  (ქეთევან წამებული)

ประสูติในปี 1565 ทรงเป็นธิดาของเจ้าชายอโชตัน (Prince Ashotan Mukhrani Mukharan-Batoni) จากตระกูลเบเกรชั่นนี (Bagrationi family) ซึ่งเป็นตระกูลของเชื้อพระวงศ์ 

ต่อมาได้ทรงอภิเษกกับเจ้าชายเดวิด แห่งกาเคติ (Divid I,  King of Kakheti) พระโอรสของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ( Alexander II of Kakheti)

1601 เจ้าชาวเดวิดได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ เดวิด ที่ 1 จากพระบิดาซึ่งสละราชบัลลังค์เพื่อทรงผนวก

1602 ตุลาคม, กษัตริย์เดวิต เสด็จสวรรคต กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ จึงกลับมาครองราชย์

เจ้าชายคอนสแตนติน ที่ 1 (Constantine I) พระอนุชาของเจ้าชายอโชตัน ซึ่งหันไปนับถือศาสนาอิสลาม ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้ปลงพระชนกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 พระบิดาของพระองค์เอง 

เคเตวานจึงได้รวบรวมกองกำลังเพื่อต่อต้านกองทัพของเจ้าชายคอนสแตนติน หลังการปราบปรามการกบฏของเจ้าชายคอนสแตนตินแล้ว เคเตวานได้สถาปนาพระโอรส คือเจ้าชาย เตียมูราซ (Teimuraz I) เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากชาห์แห่งอิหร่าน อับบาส ที่ 1 (Shah Abbas I of Iran) ซึ่งราชินีเคเตวานยังคงมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่เบื้องหลัง

1614 เคเตวานเดินทางมาอิหร่านเพื่อเจรจากับชาห์อับบาส เพื่อไม่ให้อิหร่านบุกกาเคติ และเคเตวานได้ถูกจับตัวเอาไว้ในอิหร่านนานหลายปีเพื่อเป็นหลักประกัน 

ต่อมาชาห์อับบาส ได้เรียกร้องให้ราชินีเคเตวานยกเลิกการนับถือศาสนาคริสต์ แต่ว่าพระนางได้ปฏิเสธแม้ว่าจะทรงถูกทรมาน

1624 13 กันยายน, ราชินีเคเตวานสวรรคตจากการถูกทรมาน

ชิ้นส่วนพระอัษฐิบางส่วนได้ถูกลักลอบนำออกไปจากอิหร่านโดยมิสชันนารีของโปตุเกส 

ในขณะร่างของพระองค์ส่วนที่เหลือมีรายงานว่าในปี 1927 ถูกนำไปฝังที่โบสถ์เซนต์ออกัสติน ในเมืองเกา ของอินเดีย (St. Augustine Church, Goa, India) 

ราชินีเคเตวานได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญ โดยบาทหลวงซาชารี แห่งจอร์เจีย  (Patriarch Zachary of Georgia) 

2013 มีรายงานการขุดค้นพบพระอัษฐิส่วนที่ถูกฝังในอินเดีย

Don`t copy text!