Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Queen Ketevan The Martyr

ราชินีเคเตวาน  (ქეთევან წამებული)

ประสูติในปี 1565 ทรงเป็นธิดาของเจ้าชายอโชตัน (Prince Ashotan Mukhrani Mukharan-Batoni) จากตระกูลเบเกรชั่นนี (Bagrationi family) ซึ่งเป็นตระกูลของเชื้อพระวงศ์ 

ต่อมาได้ทรงอภิเษกกับเจ้าชายเดวิด แห่งกาเคติ (Divid I,  King of Kakheti) พระโอรสของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ( Alexander II of Kakheti)

1601 เจ้าชาวเดวิดได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ เดวิด ที่ 1 จากพระบิดาซึ่งสละราชบัลลังค์เพื่อทรงผนวก

1602 ตุลาคม, กษัตริย์เดวิต เสด็จสวรรคต กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ จึงกลับมาครองราชย์

เจ้าชายคอนสแตนติน ที่ 1 (Constantine I) พระอนุชาของเจ้าชายอโชตัน ซึ่งหันไปนับถือศาสนาอิสลาม ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้ปลงพระชนกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 พระบิดาของพระองค์เอง 

เคเตวานจึงได้รวบรวมกองกำลังเพื่อต่อต้านกองทัพของเจ้าชายคอนสแตนติน หลังการปราบปรามการกบฏของเจ้าชายคอนสแตนตินแล้ว เคเตวานได้สถาปนาพระโอรส คือเจ้าชาย เตียมูราซ (Teimuraz I) เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากชาห์แห่งอิหร่าน อับบาส ที่ 1 (Shah Abbas I of Iran) ซึ่งราชินีเคเตวานยังคงมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่เบื้องหลัง

1614 เคเตวานเดินทางมาอิหร่านเพื่อเจรจากับชาห์อับบาส เพื่อไม่ให้อิหร่านบุกกาเคติ และเคเตวานได้ถูกจับตัวเอาไว้ในอิหร่านนานหลายปีเพื่อเป็นหลักประกัน 

ต่อมาชาห์อับบาส ได้เรียกร้องให้ราชินีเคเตวานยกเลิกการนับถือศาสนาคริสต์ แต่ว่าพระนางได้ปฏิเสธแม้ว่าจะทรงถูกทรมาน

1624 13 กันยายน, ราชินีเคเตวานสวรรคตจากการถูกทรมาน

ชิ้นส่วนพระอัษฐิบางส่วนได้ถูกลักลอบนำออกไปจากอิหร่านโดยมิสชันนารีของโปตุเกส 

ในขณะร่างของพระองค์ส่วนที่เหลือมีรายงานว่าในปี 1927 ถูกนำไปฝังที่โบสถ์เซนต์ออกัสติน ในเมืองเกา ของอินเดีย (St. Augustine Church, Goa, India) 

ราชินีเคเตวานได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญ โดยบาทหลวงซาชารี แห่งจอร์เจีย  (Patriarch Zachary of Georgia) 

2013 มีรายงานการขุดค้นพบพระอัษฐิส่วนที่ถูกฝังในอินเดีย

Don`t copy text!