Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Month: May 2014

 • A genuine man goes to the roots. To be a radical is no more than that: to go to the roots. He who does not see things in their depth should not call himself a radical. คนฉลาดมักจะเข้าไปจนถึงรากฐาน การเป็นพหูสูตซึ้งจึงไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นนอกจากการเข้าไปจนถึงรากฐาน ใครก็ตามที่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ในด้านลึกก็ไม่ควรเรียกตัวเองว่าพหูสูต Jose Marti

 • Like stones rolling down hills, fair ideas reach their objectives despite all obstacles and barriers. It may be possible to speed or hinder them, but impossible to stop them. คล้ายกับก้อนหินที่กลิ้งลงมาจากภูเขา ความคิดดีๆ จะไปถึงเป้าประสงค์เสมอแม้ว่าจะมีอุปสรรคและขวากหนาม มันอาจจะถูกทำให้ช้ามันอาจะถูกขัดขวาง แต่เป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะถูกหยุด Jose Marti

 • Peoples are made of hate and of love, and more of hate than love. But love, like the sun that it is, sets afire and melts everything. มนุษย์ถูกสร้างมาจากความเกลียดและความรัก โดยความเกลียดมักจะมีสัดส่วนที่มากกว่าความรัก แต่ความรักก็คล้ายกับดวงอาทิตย์มันแผดเผาและหลอมละลายทุกสิ่ง Jose Marti

 • Liberty is the right of every man to be honest, to think and to speak without hypocrisy. เสรีภาพคือสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องซื่อสัตย์, คิดและพูดโดยปราศจากความเสแสร้ง Jose Marti

 • Men of action, above all those whose actions are guided by love, live forever มนุษย์ซึ่งลงมือปฏิบัติแล้ว สิ่งที่จะเหนือกว่าพวกเขาได้มีเพียงผู้ที่ปฏิบัติที่นำทางโดยความรัก, ผู้นั้นจะมีชีวิตตลอดไป Jose Marti

 • Mankind is compose of two sorts of men. those who love and create. and those who hate and destroy มนุษยชาติประกอบไปด้วยคนสองจำพวก พวกหนึ่งรักและสร้างสรรค์ อีกพวกเกลียดชั่งและทำลาย Jose Marti, Letter to a Cuban Farmer (1893)

 • Mikhail Reshetnev

  มิคาอิล เรเชตเนฟ (Михаил Фёдорович Решетнёв) เรเชตเนฟ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 1924 ในหมู่บ้านบาร์โมโชโว่, เขตมิโกลาเยฟ (Barmoshovo village, Mykolayev region) ยูเครน, สหภาพโซเวียต 1929 ครอบครัวย้ายมาอยู่ในเมืองดนิโปรเปตรอฟส์ก (Dnipropetrovsk) ในยูเครนโซเวียต ซึ่งเรเชตเนฟเรียนหนังสือที่เมืองนี้จนกระทั้งจบมัธยมปลาย 1940 ตั้งใจสมัครเข้าเรียนที่สถาบันการบินมอสโคว์ (Moscow Aviation Institute)  1942 เมื่อเกิดสงครามโลก เขาก็ได้สมัครเข้าเป็นทหารอาสาสมัครในกองทัพแดง ซึ่งเขาถูกส่งตัวไปฝึกเป็นช่างเทคนิคก่อนที่จะส่งไปเป็นช่างเทคนิคในหน่วยบินที่ 26 (26th reserve fighter aviation regiment)  1950 หลังสงครามโลกในปี 1946 เรเชตเนฟ ได้กลับมาเรียนต่อที่สถาบันการบินมอสโคว์จนกระทั้งจบการศึกษาในปีนี้ โดยได้รับเกียรตินิยม  หลังเรียนจบ ได้เข้าทำงานกับ OKB-1 (Special Design Bureau No.1)  ศูนย์วิจัยอวกาศภายในการดูแลของโคโลเลฟ (Sergei Korolev) ซึ่งสร้างดาวเทียมสปุตนิก…

 • we have a tendency to want the other person to be a finished product while we give ourselves the grace to evolve พวกเราต้องการให้คนอื่นเป็นเหมือนสิ่งของสำเร็จรูป ในขณะที่พวกเรายอมให้ตัวเองวิวัฒนาการ TD Jakes

 • Love is a striking example of how little reality means to us. ความรักเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงว่าสิ่งเล็กๆ ก็มีความหมายสำหรับเรา Marcel Proust, In Search of Lost Time

 • If a little dreaming is dangerous, the cure for it is not to dream less, but to dream more, to dream all the time. ถ้าความฝันเล็กๆ เป็นอันตราย สิ่งที่จะเยียวยาได้ไม่ใช่การลดความฝัน แต่ฝันให้ยิ่งใหญ่ และฝันตลอดเวลา Marcel Proust, Remembrance of Things Past Volumes

 • Let us leave pretty women to men with no imagination. ช่างเถอะ จงปล่อยผู้หญิงสวยให้อยู่กับผู้ชายไร้จินตนาการ  Marcel Proust, The Captive & The Fugitive

 • الإكتشاف ليس أن تجد أرضاً جديدة .. وإنما أن ترى بعيون جديدة The Real voyage of discovery ,consists not in seeking new land but in having new eyes จุดประสงค์แท้จริงของการเดินทาง ไม่ใช่การค้นหาแผ่นดินใหม่ แต่เป็นการได้รับทัศนะใหม่ Marcel Proust (أنيس منصور), In Search of Lost Time

Don`t copy text!