tuples
tuples

tuples

tuples เป็นตัวแปรซับซ้อนที่เก็บค่าตัวแปรได้หลายชนิดไว้ในตัวเดียว

เช่น

let noodle=(“แห้ง”,120)

print(“ก๊วยเตี๊ยว+(noodle.0) ราคา+(noodle.1)”)

ก๊วยเตี๊ยวแห้ง ราคา 120

หมายเหตุ ในภาษา swift สามารถใช้ตัวอักษรในภาษาอื่นๆ ได้อิสระ ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในชื่อตัวตัวแปร

Leave a Reply

Don`t copy text!