Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Roger Sperry

โรเจอร์ สเปอร์รี่ (Roger Wolcott Sperry)

โนเบลการแพทย์ 1981, theory of left or right brain dominance

สเปอร์รี่ เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 1913 ในเมืองฮาร์ตฟอร์ด, คอนเนคติคัต (Hartford, Connecticut) พ่อของเขาชื่อฟรานซิส (Francis Bushnell) เป็นพนักงานธนาคารและแม่ชื่อฟลอเรนซ์ (Florence Kraemer Sperry) 

พ่อของเขาเสียชีวิตไปเมื่อสเปอร์รี่อายุ 11 ปี

สเปอร์รี่เติบโตขึ้นมาในฟาร์มชานเมืองฮาร์ตฟอร์ด และเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนประถมฮาร์ตฟอร์ด (Hartford public school) และต่อมัธยมที่ฮอล์ล (Hall High School) ซึ่งเขาเริ่มเล่นกีฬา และเป็นนักกีฬาหลายประเภท จนกระทั้งได้ทุนจนมาเรียนที่วิทยาลัยโอเบอร์ลิน (Oberlin College) ในโอไฮโอ (Ohio) โดยมีวิชาเอกภาษาอังกฤษ แต่ว่าเขามีความสนใจจิตวิทยาหลังจากได้เรียนกับ ศจ.สเตตสัน (R. H. Stetson) ซึ่งพิการ สเปอร์รี่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยมา ศจ. เดินทางไปไหนต่อไหนภายในวิทยาลัย

1935 สำเร็จการศึกษา โดยได้ปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นเขาได้เรียนต่อ ป.โท ทางด้านจิตวิทยา 

1937 ได้รับปริญญาโทด้านจิตวิทยา

เรียนต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยชิคาโก้ (University of Chicago) ทางด้านสัตววิทยา โดยได้เรียนกับ ศจ.พอล ไวสส์ (Paul Weiss) นักชีววิทยาที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในเวลานั้น

ระหว่างที่เรียนปริญญาเอกอยู่นี้ บางครั้งสเปอร์รี่ก็ได้มีโอกาสไปศึกษาในห้องทดลองของฮาร์วาร์ด (Harvard)  และเยิร์ก (Yerkes) ในฟลอลิด้า

1941 จบปริญญาเอก และได้มาทำงานวิจัยอยู่ที่ ม.ฮาร์วาร์ด (Harvard University) โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ศูนย์วิจัยเยิร์ก (Yerkes Laboratories of Primate Biology) ในฟลอริด้า ร่วมกับ คาร์ล ลาชเลย์ (Karl Lashley)

1946 ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ ม.ชิคาโก้ (University of Chicago) 

1949 เขามีอาการป่วยด้วยโรควัณโรค 

1951 เขาเดินทางไปบรรยายหัวข้อการวิจัยของเขาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (California Institute of Technology) ซึ่งหัวข้อของเขาในเรื่อง neurospecificity ได้รับความสนใจอย่างมาก

1952 มีบทความตีพิมพ์ครั้งแรกลงในนิตยสาร American Scientist เรื่องเกี่ยวกับจิตและสมอง

ได้ปีนี้เขาได้เป็หัวหน้าแผนกโรคเกี่ยวกับประสาทและการตาบอกที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) 

1954 ได้มาทำงานที่ ม.เทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย (Caltech)

1958 7 สิงหาคม, เสียชีวิต ในฝรั่งเศส

1981 ได้รับรางวัลโนเบลทางด้านการแพทย์ จากผลงานการศึกษาเรื่องการทำงานของสมองซ้ายและขวา (Split Brains) โดยที่ สเปอร์รี่และนักศึกษาของเขาได้ตัดส่วน corpus callosum ซึ่งเชื่อมสมองซึกซ้ายและขวาของผู้ป่วยบางคน และได้สรุปว่า สมองซึกซ้าย (left hemisphere) ทำหน้าที่ความคุมเกี่ยวกับ ภาษา, การคำนวณและการวิเคราะห์ ขณะที่สมองซึกขวา (right hemisphere)  เกี่ยวกับศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

Don`t copy text!