Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Ferdinand de Saussure

เฟอร์ดินันด์ เดอ ซอสเซอร์ (Ferdinand de Saussure)
    Saussure linguistics

    ซอสเซอร์ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 1857 ในกรุงเจนีวา, สวิสเซอร์แลนด์ ในครอบครัวของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง พ่อของเขาชื่อเฮนรี่ (Henri Louis Frederic de Sausure) เป็นนักกีฏวิทยาและอนุกรมวิธาน แม่ชื่อว่าหลุยส์ อลิซาเบธ (Louise Elisabeth de Pourtalès)
    เขาเรียนภาษาลาติน, ภาษากรีกโบราณและภาษาสันสฤตจะมหาวิทยาลัยเจนีวา (University of Geneva)
1876    เข้าทำงานที่มหาวิทยาลับลิปซิก (University of Leipzig)
1878    ตอนอายุ 21 ปี พิมพ์หนังสือ Dissertation on the Primitive Vowel System in Indo-European Languages ซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาเขียนวิเคราะห์การออกเสียงของภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปี้ยน (Proto-Indo-European ablaut system)
    เข้าเรียนที่มหาวิทยาลับเบอร์ลิน ซึ่งเขาได้เรียนภาษาเซลติค (Celtic) กับซิมเมอร์ (Heinrich Zimmer) และภาษาสันสกฤตกับโอลเดนเบิร์ก (Hermann Oldenberg)
1880    ได้รับปริญญาเอกจาก ม.ลิปซิก ด้วยวิทยานิพนธ์เรื่อง De l’emploi du génitif absolu en Sanscrit
    หลังจากเรียนจบเขาก็มาเป็นอาจารย์สอนภาษาที่มหาวิทยาลัยปารีส (University of Paris) โดยสอนภาษาสันสฤกต, โกธิค
1881    มาสอนหนังสือที่อีโคเล่ (École pratique des hautes études, euhe.fr) ในกรุงปารีส
1882    แต่งงานกับมาเรีย (Marie Faesch, 1867-1950)
1892    ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเจนีวา
1913    22 กุมภาพันธ์, เสียชีวิตในสวิสเซอร์แลนด์ ขณะมีอายุ 55 ปี

1916    ชาร์ล บอลลี่ (Charles Bally) และอัลเบิร์ต เซเชฮาเย่ (Albert Sechehaye) ลูกศิษย์ของเขานำ Course in General Linguistics (Cours de linguistique générale) ออกมาพิมพ์  หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาที่ซอสเซอร์สอนเอาไว้ระหว่างเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเจนีวาช่วงปี 1906-1911 เขาเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการพูดและวิวัฒนาการของภาษา, เขาแสดงให้เห็นว่าภาษา (linguistic) นั้นประกอบขึ้นจากสองส่วน คือ meaning (ความหมาย)และ sound-images (ภาพหรือสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจที่สัมพันธ์กับสิ่งที่ได้ยิน)
    ตัวอย่างเช่น เมื่อได้ยินคำว่า “Facebook”  คนส่วนมากจะนึกถึงโลโก้ “F” หรือ “FB” ของเฟชบุ๊ค นี่คือ sound-image , และเราจะเข้าใจว่า meaning ของเฟชบุ๊ค คือโซเชียลเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่ที่คนเราสามารถใช้เพื่อการสื่อสารระหว่างกันได้ ซอสเซอร์ เรียก meaning ว่าเป็น signifier , และ concept ว่า signified

Don`t copy text!