Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Nenad Sestan

เนนาด เซสแตน (Nenad Sestan)

BrainEx

เนนาด เกิดราวปี 1971

1995 จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยซาเกร็บ (University of Zagreb)

1999 จบปริญญาเอกด้านการชีวะการแพทย์ระบบประสาท จากมหาวิทยาลัยเยล (Yale University)  

หลังเรียนจบเชาได้ทำงานเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่ที่ ม.เยล และทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัยระบบประสาทคาฟลิ (Yale’s Kavli Institute for Neuroscience)

2018 เนนาดและทีมของเขาทำการทดลองเก็บรักษาสมองของหมูให้มีชีวิตโดยอยู่นอกร่างกาย โดยพวกเขาสามารถเก็บรักษาสมองหมูเอาไว้ได้นานถึง 36 ชั่วโมง โดยทีมของเนนาดได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งสหรัฐฯ (National Institutes of Health) ซึ่งพวกเขาได้ทำการทดลองกับสมองของหมูราว 200 ตัว ที่ได้มาจากโรงฆ่าสัตว์ โดยพวกเขาอ้างว่าสมองหมูซึ่งแยกออกมานั้นไม่ได้มีสัญญาณใดๆ ที่บ่งบอกว่าพวกมันกลับมามีจิตรู้สำนึก (consciousness) 

เทคโนโลยีที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ของ ม.เยล ใช้ในการเก็บรักษาสมองนั้นเรียกว่า BrainEx ซึ่งเหมือนปั๊มที่มีหน้าที่ส่งของเหลวซึ่งทำหน้าที่คล้ายเลือดในการลำเลียงอ๊อกซิเจนไปให้สมอง 

 2019 งานวิจัยของทีมของเนนาด ก้าวหน้าไปอีกขึ้น เมื่อพวกเขาสามารถทำให้สมองของหมูที่เสียชีวิตไปแล้วหลายชั่วโมง กลับมาทำงานได้บางส่วนในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าหนึ่งวัน

Don`t copy text!