JianWei Pan
JianWei Pan

JianWei Pan

เจี้ยเหว่ย พาน (潘建伟)

father of quantum satellite

เจี้ยเหว่ย เกิดวันที่ 11 มีนาคม 1970 ในเมืองตงหยาง, มณฑลเจ้อเจียง, ประเทศจีน (Dongyang, Zhèjiāng,China) 

1987 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (University of Science and Technology of China, USTC) 

1992 จบปริญญาตรีทางด้านฟิสิกส์

1995 จบปริญญาโท จาก USTC จากนั้นได้สอบชิงทุนไปศึกษาต่อทางด้านฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) ออสเตรีย

1999 จบปริญญาเอก จาก ม.เวียนนา หลังจากนั้นยังคงศึกษาระดับหลังปริญญาเอกอยู่ที่ ม. เวียนนา 

2001 ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ ที่ USTC

2004 ทีมของเจี้ยเหว่ยได้สาธิตการสื่อสารโดยใช้ปรากฏการณ์ควอนตัมเอนแทนเจิ้ลเมนต์ (quiantum entanglement) ของอนุภาพโฟตอน (photon) 5 อนุภาค

2008 เข้าเป็นสมาชิกของ(พรรค)สมาคมเจี่ยวซัน (Jiusan Society) ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดพรรคการเมืองถูกกฏหมายแห่งหนึ่งในประเทศจีน

2011 ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของ Chinese Academy of Sciences และได้ตำแหน่งหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ในการทดลองพัฒนาดาวเทียมที่สื่อสารด้วยหลักควอนตัมฟิสิกส์

2016 16 สิงหาคม, ประเทศจีนส่งดาวเทียม QUESS (Quantum Experiments at Space Scale) หรือชื่อว่า ดาวเทียมม่อจือ ( 墨子 , Micius หรือ Mozi) ที่ใช้การสื่อสารด้วยควอนตัมขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จ

ซึ่งความสำเร็จแรกของดาวเทียมม่อจือ คือสามารถส่งสัญญาณควอนตัมด้วยโฟตอนอะตอมเดียวระหว่างสถานีรับสัญญาณที่ตั้งอยู่ในทิเบตกับกรุงปักกิ่งที่อยู่ห่างกัน 1200 กิโลเมตรได้สำเร็จ 

2017 29 กันยายน, ดาวเทียมม่อจือ ถ่ายทอดการส่งสัญญาณวีดีโอคอลระหว่างกรุงเวียนนากับกรุงปักกิ่ง ซึ่งอยู่ห่างกันราว 7,600 กิโลเมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!