Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Vsevolod Burtsev

https://www.youtube.com/watch?v=qr9PWvN02IY

ซีโวล็อด บูร์เชฟ (Всеволод Сергеевич Бурцев)

ผู้สร้างซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Elbrus

เบิร์ตเชฟ เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1927 ในมอสโคว์, สหภาพโซเวียต 

พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 

1950 จบวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันวิศวกรรมพลังงานมอสโคว์ (Moscow Power Engineering Institute, www.mpei.ru) สถาบันเลเบเดฟ (Lebedev Institue of Precision Mechanics and Computer Engineering) โดยเป็นหนึ่งในเก้านักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดของรุ่น  ทำให้เขาได้รับเชิญจากเลเบเดฟ (Sergey A. Lebedev) ให้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ BESM เมนเฟรมของโซเวียต ที่สถาบันเลเบเดฟ (Lebedev Institute of Precision Mechanics and Computer Engineering, lPMCE)

1953 เข้าทำงานที่ NII-17 (Vega Radio Engineering Corporation, Vega.su)  เพื่อพัฒนาเรดาห์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุ

1956 ร่วมในทีมสร้างคอมพิวเตอร์ Diana-1, Diana-2 คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เพื่อวิเคราห์สัญญาณวิทยุ และเส้นทางการบิน 

ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเรดาห์ Р-30 “Khrustal”

1955 ช่วงปี 50s เขายังได้รับแต่งตั้งจากเลเบเดฟ ให้เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบมิสไซด์ต่อต้านขีปนาวุธของโซเวียต ซึ่งทำให้เกิดระบบต่อต้านขีปนาวุธ System “A” ของโซเวียตขึ้นมา ซึ่งเป็นรุ่นทดสอบ  ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ M-40  และต่อมาพัฒนาเป็น M-50 ในปี 1959

1961 ได้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการของ  lPMCE ซึ่งตอนนั้นเขาได้เริ่มพัฒนาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ 5Э92 สำหรับ ระบบต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีป A-35 ซึ่ง 5Э92 ยังถูกนำไปใช้ในศูนย์ควบคุมอวกาศของโซเวียตด้วย 

1962 ได้รับปริญญาเอก 

1966 ได้รับรางวัล Lenin prize จากผลงานการสร้าง M-40, M-50

1968 รับผิดชอบการออกแบบคอมพิวเตอร์ 5Э26 สำหรับ ระบบต่อต้านมิสไซด์ S-300 

1970 ITMiVN เริ่มพัฒนาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Elbrus โดยบูร์เชฟเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบ 

1972 ได้รับรางวัล Stalin prize สำหรับผลงานการสร้าง 5Э92

1973 ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการของ  lPMCE หลังจากเลเบเดฟล้มป่วย และเสียชีวิตในปีต่อมา

1978 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Elbrus 1 มีกำลัง 15 Million Flop/s

1985 Elbrus-2 มีพลัง 125 Million Flop/s ซึ่งมีกำลังสูงที่สุดในโซเวียตขณะนั้นและถูกนำไปใช้กับระบบต่อต้านขีปนาวุธ A-135

1992 หลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย บูร์เชฟทำงานให้กับแผนกคอมพิวเตอร์ของ RAS (Russian Academyo Sciences) 

1995 ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการของสถาบันคอมพิวเตอร์ชั้นสูงของ RAS

1998 เป็นที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ให้กับผู้อำนวยการของ RAS

2005 14 มิถุนายน, เสียชีวิตในวัย 78 ปี

Don`t copy text!