Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

John Westwyk

จอห์น เวสต์วิก (John Westwyk)

ผู้เขียน Equatiorie of the Planetis

จอห์นเกิดในครอบครัวของเกษตรกร ในอังกฤษ ราวปี c.1350 บ้านของเขาอยู่ห่างจากวิหารเซนต์ อัลเบนส์ (St Albans Abbey) ราวสองไมล์ วัยเด็กของจอห์นเขาจึงเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนของวิหารแห่งนี้ 

ต่อมาราวปี 1360s-1370s เขาก็ได้บวชเป็นนักบวชที่วิหาร

c.1380 ย้ายมาอยู่ที่วิหารในไทน์เมาท์ (Tynemouth) 

c.1383 เข้าร่วมในสงครามเดสเพนเซอร์ครูเซด (Despenser’s crusade)  ซึ่งเป็นการรบระหว่างฝ่ายบิชอฟเฮนรี่ เล เดสเพนเซอร์ (Henry le Despenser) แห่งอังกฤษ กับฝ่ายสนับสนุนแอนตีโป๊ป เคลเมนต์ ที่ 7 (Antipop Clement VII)  ซึ่งฝั่งอังกฤษนั้นให้การสนับสนุนพระสันตะปาปาเออร์บัน ที่ 6 (Pope Urban VI) จากโรม  แต่ว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแอนตี้โป๊ป เคลเมนต์ ที่ 7  

ซึ่งในสงครามครั้งนี้ฝ่ายอังกฤษแพ้ และต้องถอยทหารกลับไป 

c.1393 เริ่มเขียนแบบร่าง Equatorie of the Planetis ซึ่งใช้สร้างเอควอโทเรียม (Equatorium) อุปกรณ์ซึ่งใช้หาพิกัดดวงดาวของตัวเองขึ้นมา

c.1397 ข่วงปันปลายชีวิตของเขา สันนิษฐานว่าจอห์นกลับมาอยู่ที่วหารเซนต์ อัลเบนส์ 

c.1400 เสียชีวิต

1951 เดเรก ปรินซ์ (Derek de Solla Price) ค้นพบ Equatorie of the Planetis ที่จอห์นเขียนไว้ อีกครั้งในแคมบริดจ์หลังเอกสารถูกลืมไปนาน

1955 มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (Cambridge University) ได้ตีพิมพ์ The Equatorie of the Planetis ออกมา 

2020 เซป ฟอล์ก (Seb Falk) นักประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ เขียนหนังสือ The Light Ages ซึ่งบอกเล่าประวัติของเวสต์วิก และนักวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 14 อีกหลายคน  ซึ่งฟอล์กอ้างว่าอังกฤษในศตวรรษที่ 14 ไม่ใช่ยุคมืดอย่างที่เข้าใจ โดยอ้างว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้รับการอุปภัมภ์จากศาสนา

Don`t copy text!