Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Wu Cheng’ en

อู๋ เชิงอัน (吴承恩)

ผู้เขียน Journey to the west (西游记, ไซอิ๋ว) 

อู๋เชิงอัน เกิดในปี 1500 หรือ 1505 ในเมืองเหลียงชุ่ย, เจียงสู, มณฑลฮุยอัน (Lianshui, Jiangsu, Huai’an)  ในช่วงของราชวงศ์หมิง (Ming dynasty)

พ่อของเขาชื่อ อู๋ หรุ่ย (Wu Rui) มีอาชีพเป็นช่างไม้ แม้จะมีฐานะยากจนแต่ก็เป็นคนที่มีความรู้ และชอบอ่านงานวรรณกรรม  เขาสนับสนุนอู๋เชิงอันให้เรียนหนังสือ 

อู๋เชิงอันเคยเข้าสอบจองหงวนหลายครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ 

1544 ตอนอายุเข้าสู่วัยกลางคน เขาสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยหลวงในเมืองนานกิง (Nanjing) ได้สำเร็จ 

1546 เขามาอาศัยอยู๋ในปักกิ่ง จนถึงปี 1552 โดยช่วงนี้เขามีชื่อเสียงเล็กๆ ในหมู่ปัญญาชนด้วยกันจากความสามารถในการประพันธ์บทกวี กาพย์กลอนแบบโบราณ 

1570 กลับมาอยู่ที่ฮุยอัน และเขาเขียน Journal to the West ออกมาในปีนี้ ซึ่งเป็นนิยายการผจญภัยของพระถังซัมจั๋ง (Tang Xuanzang) พระในราชวงศ์ถังไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญพระไตรปิฏกมายังจีน ซึ่งทำให้ซุนหงอคง (Sun Wukong) มีชื่อเสียงโด่งดัง 

1582 เสียชีวิต

Don`t copy text!