Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Month: January 2022

 • Big Tent

  Big Tent หรือ a catch-all party เป็นแนวคิดรูปแบบหนึ่งของพรรคการเมืองสามารถรวมรวบเอาคนที่มีจุดยืน, อุดมการณ์ ,,​ ภูมิหลังทางการเมืองที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกัน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคอมมิวนิสต์, สังคมนิยม, อนุรักษ์นิยม หรือมีชนชั้นใดทางสังคมก็ตาม ซึ่งแนวคิดเรื่องการเมืองแบบ Big Tent นั้นเกิดจากบนความเรื่อง The Trasformation of the Western Party Systems เขียนโดย อ๊อตโต้ เคิร์ชไฮเมอร์ (Otto Kirchheimer) ในปี 1962 ซึ่งอ๊อตโต้เคยเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยของ OSS (Office of Strategic Services) หน่วยงานข่าวกรองก่อนที่จะมีการตั้ง CIA ขึ้นมา พรรคการเมืองแบบ Big Tent จึงไม่มีอุดมการณ์หรือค่านิยมที่ตายตัว ในการกลั่นกรองสมาชิก ซึ่งอาจจะอธิบายได้ว่าพรรคแบบนี้ มีความ “เปิดกว้าง” หรือ “พหุนิยม” มากที่สุด และมีการแปรเปลี่ยนการโฟกัสในเรื่องของอุดมการณ์ซึ่งไปเรื่องของตัวบุคคล ไปสนใจประชาชนซึ่งเป็นฐานเสียงมากกว่า เป้าหมายของ…

 • Kenesary Kasymov

  เคเนซารี คาซีมอฟ (Кенесары хан, Кунесары Кусымов, Kenesary Kasymov ) ข่านองค์สุดท้ายของคาซัคฯ  คาซีมอฟ เกิดในปี 1802 ในรัฐข่านชุซกลาง (Middle Zhuz Khanate) ซึ่งเป็นรัฐข่านที่กินอาณาบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ๋ของตอนกลางและตะวันออกของคาซัคสถานปัจจุบัน ปัจจุบันสถานที่ที่คาซีมอฟเกิดอยู่บริเวณเขตอัคโมลา (Akmola region) ประเทศคาซัคสถานปัจจุบัน  ในขณะนั้นซุซตอนกลางเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย คาซีมอฟเป็นโอรสของสุลต่านคัสซิม (Kassim Sultan) ข่านแห่งซุซกลาง ส่วนพระมารดานั้นเป็นธิดาองค์หนึ่งของการ์ตั้นซื่อหลิน (Galdan Tseren, 噶爾丹策零) ข่านแห่งซันการ์ (Dzungar Khanate) คาซีมอฟยังเป็นหลานของข่านอะบีไล (Abylai Khan)  แต่ว่าข่านอาไล (Uali Khan, 1781-1821) ซึ่งปกครองซุซกลางในเวลานั้นต่อจากข่านอะบีไล ได้ยอมให้รัสเซียเช้ามาตั้งสำนักงานอยู่ในหมู่บ้านค๊อกเชตัว (Kokshetau Valley) ได้  แต่ว่าหลังจากข่านอาไลสวรรคต เขามีโอรสองค์หนึ่งคือกุไบดอลล่า (Gubaidolla) เป็นรัชทายาท แต่ว่ารัสเซียไม่ได้ให้การรับรอง ซึ่งกุไบดอลล่าได้พยายามต่อต้านรัสเซียแล้วแต่เขาก็ถูกจับและถูกเนรเทศไปยังไซบีเรีย คาซีมอฟจึงได้พยายามที่จะรวบรวมกำลังของรัฐข่านเผ่าต่างๆ ขึ้นมาใหม่เพื่อต่อต้านรัฐเซีย 1822…

 • Sergey Lebedev

  เซอร์เกย์ เลเบเดฟ (Сергей Алексеевич Лебедев) เลเบเดฟ เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 1902 (20 ตุลาคม O.S.) ในนิซนี นอฟโกร๊อด (Nizhny Novgorod) พ่อของเขาชื่ออเล็กซี (Alexie Ivanovich Lebedev) มีอาชีพเป็นครูและนักเขียน และแม่ชื่ออนาสตาเซีย (Anastasia Petrovna Mavrina)  ซึ่งอนาสตาเซียเป็นสตรีที่มาจากตระกูลมาฟริน (Маврины,Mavrin) ซึ่งเป็นตระกูลชนชั้นสูงเก่าแก่ตระกูลหนึ่งของรัสเซีย เลเบเดฟเป็นลูกคนที่สามในครอบครัว  1920 ครอบครัวย้ายมาอยู่ในมอสโคว์  1921 เข้าเรียนที่บัวแมน (Bauman Moscow Highest Technical School, bmstu.ru)  1928 จบจากบัวแมน ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งหลังจากเรียนจบก็ได้เข้ทำงานท่สถาบันอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (All-Union Electrotechinical Institute)  1930 มาสอนหนังสือที่สถาบันวิศวกรรมพลังงาน (Moscow Power Engineering Institute, mpei.ru) 1939…

 • BESM

  БЭСМ (Большая зледектронно-счётная машина, Big Electronic Calculating Machine) BESM เป็นคอมพิวเตอร์ของสหภาพโซเวียต ซึ่งถูกพัฒนาออกแบบขึ้นในช่วงกลาง  1960s และถูกสร้างขึ้นจริงในปี 1967 โดยสถาบันเครื่องกลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Institute of Precision Mechanics and Computer Engineering, ITM and VT , IPMCE.ru ) และมีเซอร์เกย์ เลเบเดฟ (Sergei A. Lebedev) เป็นหัวหน้าทีมออกแบบ โดยเลเบเดฟ เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าทีมออกแบบในปี 1951 1953 BESM-1 ถูกสร้างขึ้นมา โดยเป็นคอมพิวเตอร์แบบ 39 บิต โดยใช้หลอดสูญญากาศ ประมาณ 5,000 หลอด ใช้แรม (RAM) แบบหลอดปรอท (Mercury tubes) สามารถประมวลผลที่ 10,000 คำสั่งต่อวินาที…

Don`t copy text!