Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Leonid Kantorovich

ลีโอนิด คานโตโรวิช (Лионид Витальевич Канторович)

  ผู้บุกเบิก linear programming , เจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ 1975

คานโตโรวิช เกิดวันที่ 19 มกราคม 1912 ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พ่อของเขาเป็นแพทย์ชื่อวิตาลิจ (Vitalij Kontorovich, 1855-1922) ส่วนแม่เป็นทันตแพทย์ชื่อพอลิน่า (Paulina (Saks) Grigoryevna , 1874-1942)

1917 ในช่วงสงครามประชาชน (Civil War, 1917-1921) ครอบครัวของเขาย้ายไปอยู่ในเบลารุส  อยู่หนึ่งปี 

1922 พ่อของเขาเสียชีวิต หลังจากนั้นแม่จึงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว 

1926 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเลนินกราด (Leningrad State University) ในสาขาคณิตศาสตร์

1930 จบปริญญาตรีและเรียนต่อในระดับสูงต่อ

1934 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ ตอนที่อายุเพียง 22 ปี ซึ่งหลังจากเรียนจบได้ทำงานสอนหนังสือที่ ม.เลนินกราด พร้อมกับทำงานที่สถาบันวิศวกรรมอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Institute of Industrial Construction Engineering)  ซึ่งเขาได้ดูแลงานด้านการผลิตไม้อัด 

1935 ได้รับปริญญาเอก 

1938 แต่งงานกับนาตาเลีย (Natalia Ilyina) ซึ่งเป็นแพทย์ ต่อมาพวกเขามีลูกด้วยกันสามคน ผู้หญิงหนึ่งคนและลูกชายสองคน 

1939 คิดค้นเทคนิคทางคณิตศาตร์ที่ปัจจุบันเรียกว่าการกำหนดการเชิงเส้น (linear programming) เขาคิดวิธีการนี้ขึ้นมาเพื่อหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการผลิตไม้อัด

เขียนหนังสือ Математические методы организации и планирования производства (The Mathematical Method of Production Planning and Organization) ซึ่งนำเสนอ linear programming ที่เขาคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการผลิต

ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคนิค-วิศวกรรมทหาร (Military Engineering-Technical University. vitt.vamto.mil.ru) ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

1941 ในช่วงที่กรุงเลนินกราดถูกนาซีเยอรมันล้อมเอาไว้ คานโตโรวิคงทำงานอยู่ที่สถาบันการศึกษาระดับสูงด้านวิศวกรรมกองทัพเรือ (the Higher School for Naval Engineers) ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แต่ว่าเขาได้รับหน้าที่เพิ่มในการช่วยดูแลเส้นทางลำเลียงอาหารและยุทโธปกรณ์ของโซเวียตเข้ามายังเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เส้นทางนี้เป็นถนนที่สร้างผ่านทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็ง และเป็นทางเดียวที่จะนำอาหารเข้ามายังเมืองที่ถูกนาซีปิดล้อมเอาไว้ได้ ถนนเส้นนี้จึงถูกเรียก ถนนแห่งชีวิต (Road of Life, Дорога жизни)  หน้าที่ของคานโตโรวิชคือการตรวจสอบเส้นทางที่รถผ่านว่าจะมีความแข็งแรงเพียงพอที่น้ำแข็งจะไม่แตกและรถจะไม่จมหรือไม่

1948 เข้าทำงานที่คณะคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเลนินกราด ขณะเดียวกันก็เข้าร่วมทำงานกับโครงการพัฒนาอาวุธํนิวเคลียร์ของสภาพโซเวียต 

1949 ได้รับรางวัล Stalin Prize

1960 ย้ายมาทำงานที่มหาวิทยาลัยโนโวซิเบิร์ก (Novosibirsk State University) ในคณะคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

1964 ได้เป็นสมาชิกของ USSR Academy of Sciences ในสาขาคณิตศาสตร์

1971 ย้ายมาทำงานที่สถาบันบริหารเศรษฐกิจแห่งชาติ (Institute of National Economy Management)

1975 ได้รับรางวัลโนเบล จากผลงาน Linear Programming 

1986 7 เมษายน, เสียชีวิตในมอสโคว์

ผลงานเขียน

  • Approximate methods of higher analysis, 1936
  • The Mathematical Method of Production Planning and Organization, 1939
  • The Best Uses of Economic Resources, 1959
  • Functional Analysis in Normed Space, 1959
Don`t copy text!