Ibn al-Awwam
Ibn al-Awwam

Ibn al-Awwam

อิบน์ อัลอาวาม(بن العوام, Abu Zakariya Ibn Al-Awwam)

ผู้เขียน Book on Agriculture (Kitāb al-Filāḥa)

บิน อัลอาวาม มีชื่อเต็มว่า Abu Zakariya Yahya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Al-‘Awwam Al-Ishbili ( أبو زكريا يحيى بن محمد بن أحمد بن العوام الإشبيلي) 

ประวัติของเขาไม่มีใครรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของเขานั้นถูกกลั่นกรองออกมาจากผลงานเขียนของเขาเอง ทำให้เข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่และมีความสนใจทางด้านการเกษตรกรรม  บิน อัลอาวาม มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 12 และอาศัยอยู่ในบริเวณเซวิลล์ (Seville) ทางตอนใต้ของสเปน 

หนังสือ Book on Agriculture ได้รับความสนใจหลังจากถูกแปลเป็นภาษาสเปนในปี 1802 และถูกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสในปี 1865 โดยหนังสือแบ่งออกเป็น 34 บท ซึ่ง 30 บทแรกเกี่ยวกับพืชและการเพาะปลูก และ 4 บทหลังเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!