Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Description du Royaume Thai ou Siam บทที่ 1 ภูมิศาสตร์

หมายเหตุ แปลจากหนังสือ Description du Royaume Thai ou Siam เขียนโดย Jean-Baptiste Pallegoix (ฌอง-แบพติสต์ ปาลเลอกัวซ์) พิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสในปี 1854

บทที่

ภูมิศาสตร์และการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม. ขอบเขต จุดยืน และข้อจำกัดของราชอาณาจักร 

ประเทศที่ชาวยุโรปเรียกว่า สยาม มีชื่อเรียกว่า เมืองไทย (ราชอาณาจักรแห่งเสรีภาพ); ชื่อเดิมชาวยุโรปเคยเรียกว่า Sajou (ดินแดนที่ผู้คนที่มีผิวสีน้ำตาล) ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเรียกว่าสยาม 

ก่อนที่ชาวโปรตุเกสจะเข้ามา ดินแดนของสยามได้แผ่ขยายไปทั่วคาบสมุทรมลายูถึงสิงคโปร์ ต่อมาด้วยการยุยงและสนับสนุนของอังกฤษ Djohore, Rumbo, รัฐสลังงเคะ (Salangane) ปาหัง (Pahang) และยะโฮร์ (Djohore) เพิร์ธ (Perth) จึงได้แยกตัวออกไป  ทุกวันนี้อาณาจักรสยามจึงเริ่มต้นที่ตรังกานู (Tringanu) ที่ละติจูดที่ 4 องศาเหนือไปถึงองศาที่ 22 เท่านั้น ซึ่งมีความยาวประมาณ 450 ลีก (lieues) ความกว้างที่ใหญ่ที่สุดจากตะวันออกไปตะวันตกคือประมาณ 150 ลีก จากเส้นลองจิจูดที่ 6 ถึงลองจิจูดที่ 102 

ถูกห้อมล้อมรอบด้วยอาณาจักรเล็กๆ ของคนเชื้อสายลื้อหลายอาณาจักร ซึ่งอาณาจักรลาวเหล่านี้ส่งส่วยให้กับอังวะ (Ava) หรือไม่ก็จีน  ด้านทิศตะวันออกติดกับจักรวรรดิอานัม (Anam เวียดนาม), ด้านทิศตะวันตกติดทะเล เกาะแก่งต่างๆ ของคาบสมุทร ส่วนทางทิศใต้ติดกับอาณาจักรเล็กๆ ปาหังและเพิร์ธ 

พื้นที่

ดังนั้นประเมินว่าพื้นที่อาณาเขตของอาณาจักรสยามมีประมาณ 12,330 ตารางไมล์ภูมิศาสตร์

การแบ่งทางรัฐศาสตร์

นอกจากภูมิศาสตร์ของสยามจะมีความเหมาะสมเพราะอยู่ตรงกลางแล้ว ประเทศนี้ยังประกอบด้วยอาณาจักรลิก็อต (Ligot) ทางตอนใต้และรัฐมาลายูอีก 4 รัฐ ได้แก่ เกดาห์ (Quedah) ปาตานี (Patati), กลันตัง (Calantan) และ ตรังกานู (Tringanu); ทางทิศตะวันออก บางส่วนติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา  รัฐลาวใหญ่น้อยหลายแห่งอยู่ทางตอนเหนือ เช่น เซียงใหม่ เมืองน่าน  เมืองลอม และหลวงพระบาง

รัฐเล็กๆ เหล่านี้ จะส่งบรรณาการให้กับสยาม โดยจะเป็นต้นไม้ทองคำและเงินทุกๆ สามปี และจะส่งกำลังทหารสนับสนุนเมื่อถูกร้องขอ นอกจากนี้ แต่ละรัฐเหล่านี้ส่งบรรณาการอย่างอื่นด้วย เช่น ดีบุก งาช้าง กำยาน ขี้ผึ้ง กระวาน น้ำมันไม้ ไม้สัก หรือการผลิตอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามทรัพยากรของแต่ละรัฐ 

ประชากรของราชอาณาจักรประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติ

ประชากรของราชอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพรศาลแห่งนี้ไม่ได้สมส่วนกับขนาดของดินแดน โดยพลเมืองมีประมาณ 6 ล้านเท่านั้นเอง และก็ยังแบ่งออกเป็นหลายเชื้อชาติ

ชาวสยาม หรือ ไทย
1,900,000
จีน
1,500,000
มาเลย์
1,000,000
ลาว
1,000,000
กัมพูชา
500,000
ญวน
50,000
กะเหรียง, ม้ง, 
50,000

ภูมิประเทศ

ที่ราบกว้างใหญ่ของสยามถูกแบ่งอาณาเขตทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้วยเทือกเขาสองแนวซึ่งแตกสาขามาจากประเทศจีนและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย โดยแนวภูเขาทางทิศตะวันออกสิ้นสุดลงที่กัมพูชา และแนวภูเขาทางตะวันตกขยายไปถึงปลายคาบสมุทรมลายู สำหรับทางทิศเหนือ แนวของเทือกเขาสองสายนี้เกี่ยวพันกันทำให้เกิดเทือกเขาเล็กๆ มากมาย ซึ่งทำให้ลาวเป็นประเทศที่เกือบทั้งหมดเป็นภูเขา ที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งยาวหนึ่งร้อยห้าสิบลึกและกว้างห้าสิบลีกนั้นถูกกัดเป็นแนวแม่น้ำใหญ่ (แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในต้นฉบับไม่ได้ระบุชื่อ แต่เรียก Me-nam River) (ซึ่งมีต้นกำเนิดในจีน) โดยแม่น้ำหลายสายและคลองนับไม่ถ้วนที่เรียงรายไปด้วยไผ่ มะขาม และไม้ผลอื่นๆ ต้นปาล์มโบราณอยู่กระจัดกระจาย เป็นที่ซุกตัวของนกหลากหลาย  ภูเขาซึ่งสูงตระหง่าน ประกอบไปด้วยไม้ป่าอย่างดี และส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่แน่นจนแทบทะลุเข้าไปไม่ได้ ชายฝั่งทะเลมีสถานที่ที่สวยงามและหลากหลายมาก ตามชายฝั่งทะเลมีเกาะมากมายขึ้นเป็นระยะ ๆ ส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ แต่ก็มีเพียงไม่กี่แห่งที่มีผู้อยู่อาศัย  

ท่าเรือ

ชายฝั่งทะเล สยามมีท่าเรือที่ยอดเยี่ยมหลายแห่ง แต่ผมจะบอกเอาไว้เลยที่นี้เลยว่ามีเพียงท่าเรือหลักแห่งเดียวที่มีผูกขาดการค้าขายเกือบทั้งหมด ที่ด้านล่างของอ่าวและที่ปากแม่น้ำ (เจ้าพระยา) เรือจะพบกับแนวสันทรายที่ทั้งยาวและกว้างซึ่งเกิดจากโคลนและทราย ซึ่งน้ำจะเหลือความลึกเพียงสามหรือสี่ฟุตเมื่อน้ำทะเลลง แต่ด้วยความสามารถของไต๋เรือและการช่วยเหลือของกระแสน้ำ เรือธรรมดาจะแล่นผ่านสันทรายไปตามแม่น้ำได้อย่างง่ายดาย เมื่อเข้าไปทางปากแม่น้ำแล้วจะใช้เวลาแค่ครึ่งวัน ก็สามารถทอดสมอที่กลางเมืองหลวงที่น้ำมีความลึกประมาณห้าสิบหรือหกสิบฟุต หายากมากที่จะพบท่าเรือที่กว้างใหญ่ ปลอดภัย และสะดวกแต่ว่าบริเวณนี้ไม่มีสันทราย แนวปะการัง หรือพายุให้ต้องหวาดกลัวอีก เรือสามารถเข้ามาจดแถวนี้ได้ถึงหนึ่งหมื่นลำ ยิ่งไปกว่านั้น บริเวณนี้อยู่ไม่ไกลจากร้านค้าลอยน้ำ ตลาดสด และร้านค้า และการจัดหาน้ำนั้นหาง่ายมาก เนื่องจากน้ำในแม่น้ำนั้นใสสะอาดมาก

สำหรับผม ดูเหมือนว่ามีประโยชน์ที่จะบันทึกวิธีการง่ายๆ ในการทำให้น้ำในแม่น้ำบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันทั่วไปในสยาม ในน้ำ 100 ลิตร เช่น ให้ใส่สารส้มประมาณหนึ่งช้อนชา คนด้วยไม้สักหนึ่งหรือสองนาที แล้วปล่อยทิ้งไว้หนึ่งหรือสองชั่วโมง น้ำจะใสมาก และมีตะกอนสะสมอยู่มากมายที่ด้านล่างของภาชนะ ใครก็ตามที่มีความรู้ด้านเคมีจะเข้าใจได้ง่ายว่าวิธีนี้ดีกว่าการกรองแบบธรรมดามาก เพราะสารส้มจะย่อยสลายเกลือยูรีนและเกลืออื่นๆ ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ในขณะที่การกรองปกติไม่สามารถแยกซาไลน์ออกไปได้ทั้งหมด

 อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า เรือที่มีระวางบรรทุกขนาดใหญ่ถ้าต้องการแล่นผ่านสันทรายเข้ามา ก็ควรแบ่งการขนถ่ายสินค้าออกเป็นส่วน ก่อนจะลำเลียงเข้าไป

อ่าว, แสน้ำ

  อ่าวสยาม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของภายุพายุหรือไต้ฝุ่นทำลายล้างดังเช่นในทะเลจีน ซากเรืออับปางก็หาได้ยากในบริเวณนี้ ความลึกของมันคือเก้าถึงสิบ (toises) ตลอดตามแนวชายฝั่งและห้าสิบถึงหกสิบบริเวณศูนย์กลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม มีกระแสน้ำไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ และตั้งแต่เดือนเมษายนกระแสน้ำไหลกลับทิศ กล่าวคือ ไหลจากใต้สู่เหนือ ความเร็วของกระแสน้ำคือสามไมล์ (หนึ่งลีก) ต่อชั่วโมง ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม เป็นช่วงที่กระแสน้ำมีความสงบ พื้นผิวของอ่าวเป็นเหมือนกระจกเงาขนาดมหึมาที่สะท้อนสีฟ้าของท้องฟ้าและแสงแดดที่แผดเผา 

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศของสยามจะร้อนไม่มากก็น้อยตามละติจูด แต่เราสามารถกล่าวได้ว่าความร้อนนั้นอยู่ในระดับที่ทนได้ เพราะมันสามารถทำให้อารมณ์เย็นลงได้ด้วยการอาบน้ำบ่อยๆ อีกทั้งมีฝนตกชุกแม้นในฤดูร้อนก็ช่วยทำให้อุณหภูมิเย็นลง ในทุ่งราบกว้างใหญ่มีลมพัดเหมือนในทะเล อากาศที่นี่ถือว่าดีสำหรับชาวต่างประเทศเช่นเดียวกับที่ดีต่อชาวพื้นเมือง แต่ภูเขาที่นี่ปกคลุมไปด้วยป่าทึบที่มีโรคร้ายแรงเป็นอันตรายต่อนักเดินทาง โรคมันร้ายแรงมากจนแม้นกระทั้งเข้าไปนอนในป่าเพียงแค่คืนเดียวก็จะล้มป่วยหนักได้ โรคนี้จึงถูกเรียกว่าไข้ป่า สำหรับชาวพื้นเมืองและคนที่อาศัยอยู่ในป่า พวกเขามักมีไข้ล้มป่วยเป็นระยะ ๆ สองหรือสามครั้งต่อปี 

ฤดูกาล 

พูดกันตรงๆ มีแค่สองฤดูคือฤดูฝนและฤดูแล้ง ทันทีที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดมา ลมที่พัดผ่านทะเลก็พัดพาเมฆขาวปริมาณมากทุกวัน ซึ่งพอตกบ่ายเมฆก็ไปรวมกันตามยอดภูเขาลูกน้อยใหญ่ที่ทอดยาวเป็นลูกโซ่ทางทิศตะวันตกของสยาม และเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ก็มีลมกระโชกแรงขึ้น เมฆที่ควบแน่นเหล่านี้ก็ทำให้เกิดเสียงฟ้าร้องก้องไปทั่ว และท่ามกลางพายุ น้ำฝนมากมายก็ตกมาและบ่าเข้าท่วมที่ราบทั้งหมด ตลอดเวลาที่ฝนตก ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆ เกือบทุกวัน และทุกเย็นพายุจะพัดกระหน่ำอย่างแน่นอน บางครั้งฝนตกตลอดทั้งคืน แต่ฝนตกในตอนกลางวันเกิดน้อยกว่า เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาทำให้มีฝนตกหนักแต่จะไม่มีพายุ แต่ในไม่ช้าท้องฟ้าก็สงบทั้งกลางวันและกลางคืน และยังมีกระแสลมที่พัดมาจากทางทิศเหนือที่ทั้งแห้งและเย็น ซึ่งจะทำให้อากาศเย็นลงเล็กน้อยในเวลาค่ำคืน ซึ่งอุณหภูมิบลดลงเหลือ 12 ถึง 10 องศาเหนือศูนย์ หน้าหนาวหรือช่วงแล้งหลังฝนนี่อากาศน่าพอใจและดีต่อสุขภาพมาก จึงเป็นฤดูแห่งการสังสรรคและการรื่นเริง ช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปีคือเดือนมีนาคมและเมษายน แม้จะอยู่ในที่ร่ม มักจะมีอุณหภูมิสูง 30 ถึง 35 องศา 

มรสุม 

ปกติสยามจะมีมรสุมปีละ 2 หน และก็มีลมธรรมดาพัดสลับกันเป็นเวลาประมาณหกเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มต้นในเดือนมีนาคม พอถึงเดือนสิงหาคมก็จะเปลี่ยนทิศไปทางทิศตะวันตก และในปลายเดือนกันยายนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มต้นขึ้น พร้อมกับลมที่พัดจากทิศเหนือไปทางตะวันออก และเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ลมจะเปลี่ยนทิศพัดจากทางใต้ไปทางตะวันออก ก่อนเปลี่ยนไปทางทิศใต้ และในที่สุดไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งการเปลี่ยนจากมรสุมไปเป็นลมนั้นเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่กะทันหันและกะทันหัน แต่ลมพัดผ่านทุกทิศทุกทางของเข็มทิศในห้วงเวลาของของหนึ่งปี 

น้ำค้าง

ในเดือนมีนาคม ในช่วงสองสัปดาห์แรก มักจะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้าง ในยามรุ่งสางบรรยากาศเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบและพระอาทิตย์ก็เพิ่งขึ้นจากขอบฟ้า หมอกเหล่านี้จะกลายเป็นน้ำค้างมากมาย คล้าบกับฝนที่เกาะอยู่บนหลังคาบ้านและใบไม้ ต้นไม้ 

แม่น้ำ แม่น้ำ น้ำท่วม 

ในคาบสมุทรมาเลย์ มีเพียงลำธารและแม่น้ำสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียงสิบ ยี่สิบ และมากสุดสามสิบลีค แต่ปากแม่น้ำจะกว้างมากและสามารถเป็นท่าเรือได้สำหรับเรือขนาดเล็กจากยุโรป

 ทางตะวันออกของลาวและกัมพูชามีแม่น้ำสายใหญ่ที่เรียกว่าแม่โขง ซึ่งมีระยะทางมากกว่าห้าร้อยลีค เพื่อให้เข้าใจถึงความกว้าง ชาวบ้านถึงกับเปรียบว่าช้างที่เห็นอีกฝั่งของแม่น้ำจะไม่ใหญ่ไปกว่าสุนัข แต่ที่ปากแม่น้ำมีสันทรายและที่ตื้น ไม่เหมาะการเดินเรือขนาดใหญ่ มีแม่น้ำมีความสวยงาม ซึ่งในฤดูฝน น้ำจะท่วมจะพัดพาปุ๋ยมากมายมาด้วย แม่น้จึงเป็นตัวช่วยให้ปุ๋ยแก่พื้นที่ราบกว้างใหญ่ของสยามด้วยน้ำที่ท่วมทุกปี แม่น้ำแม่โขงนี้ (แม่แห่งสายน้ำ) ซึ่งมีระยะทางประมาณสามร้อยกิโลเมตร มีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาหยวนใน ประเทศจีนผ่านเซียงใหม่ และเกิดเป็นแม่น้ำใหญ่น้อยที่เป็นสาขาไหลเข้าที่ราบใหญ่เหนือกรุงเทพฯ และในที่สุดก็ลงสู่ทะเลที่ห่างออกไปแปดไมล์จากเมืองหลวง 

แม่น้ำสายนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมทุกปี ในเดือนมิถุนายน น้ำในแม่น้ำจะกลายเป็นสีแดงจากตะกอนที่พัดพามา  แม่น้ำจะเชี่ยวมาก ระดับน้ำจะสูงขึ้นสองสามนิ้วทุกวัน และปลายเดือนสิงหาคมจะกระจายไปยังชนบทและระดบน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย แต่บางครั้งก็จะสูงกว่าชายฝังถึงสองฟุต ข้าวเติบโตได้ดีเมื่อน้ำขึ้นสูง และน้ำท่วม ซึ่งห่างไกลจากความเสียหาย มีส่วนตรงกันข้ามกับการพัฒนาของข้าว 

น้ำยังคงอยู่ในชนบทจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ในช่วงเวลานี้เรือมากมายที่แล่นตัดเข้าไปในที่ทุ่งจากทุกทิศทุกทาง ซึ่งในทุ่งน่าจะมีช่องที่เว้นระยะเอาไว้เหมือนเป็นลำคลองเล็กๆ เพื่อการสันจร

ในที่สุดน้ำก็เริ่มลดลงทีละน้อยจนกลับสู่ระดับปกติ สิ่งหนึ่งที่ดูค่อนข้างพิเศษคือส่วนล่างของที่ราบซึ่งอยู่ห่างจากทะเลสิบสองไมล์ไม่เคยถูกน้ำท่วม ขณะที่ส่วนบนยังคงจมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลาหลายเดือน ผมได้พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้แล้ว และผมไม่เห็นวิธีอื่นใดที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้

เนื่องมาจากอิทธิพลของกระแสน้ำ เพราะเมื่อน้ำขึ้นมันก็จะมีแรงมหาศาลที่ไม่อาจต้านทานได้นำน้ำเข้ามา และทันทีที่น้ำลด น้ำเหล่านี้จะไหลลงสู่ก้นแม่น้ำหรือช่องทางที่มันจะมีอิสระ กระแสน้ำที่ไหลกลับสู่ลำน้ำหรือลำคลอง เมื่อน้ำด้านบนไหลลงมา ก็ไหลไปตามทิศทางเดียวกันนี้โดยไม่มีเวลาแผ่ลงมาในส่วนล่างของที่ราบ บางครั้งมีหลายปีที่ฝนตกน้อยกว่าปกติมาก จากนั้นแม่น้ำก็ท่วมเพียงส่วนหนึ่งของที่ราบ นาข้าวที่น้ำไปไม่ถึงก็เสียหาย เพราะต้นข้าวเหี่ยวแห้งและตายไปโดยไม่ทันออกรวง อันเป็นเหตุให้ข้าวขาดแคลนและมีราคารแพงขึ้น แต่ว่าไม่เคยถึงขั้นกันดารอาหาร เพราะความความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน และปริมาณที่มีอย่างมากมาย

ปุ๋ย, ความอุดมสมบูรณ์

  ฉันไม่รู้ว่าในโลกยังจะมีประเทศที่อุดมสมบูรณ์อย่างสยามหรือไม่ ตะกอนดินทำให้ที่ราบอุดมสมบูรณ์ทุกปี ซึ่งแทบจะไม่ต้องการการบำรุงเลย ข้าวที่ได้คุณภาพดีมาก และปริมาณล้นเหลือ ซึ่งไม่เพียงแต่เพียงพอที่จะเลี้ยงชาวเมืองเท่านั้น แต่ยังส่งออกมากกว่าห้าแสนควินเทิล (quintal) ต่อปีไปยังประเทศจีนและที่อื่นๆ  ในภาวะปกติ ข้าวความจุประมาณยี่สิบลิตร ก็เพียงพอสำหรับเลี้ยงคนๆ หนึ่งเป็นเวลาหนึ่งเดือน มีราคาเพียงสิบห้าเซ็นต์เท่านั้น การเก็บเกี่ยวยังสามารถเพิ่มเป็นสองเท่าหรือสามเท่า เพราะทุ่งนายังถูกใช้ไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น และด้วยการชลประทานที่ทำได้ง่ายมากๆ คนหนึ่งสามารถทำการเพาะปลูกได้สองหน แต่เพราะความคล้าน เกษตรกรจึงพอใจกับการเพาะปลูกเพียงครั้งเดียว ในช่วงน้ำท่วม ปลายังมีปริมาณอย่างไม่จำกัดแหวกว่ายในนาข้าว ต้นกก และหญ้าน้ำ เมื่อแม่น้ำกลับคืนสู่ลำคลอง ปลาบางส่วนก็ไปอยู่ที่นั่นเช่นกัน 

เราเห็นพวกมันเป็นฝูง เช่น ในแม่น้ำและลำคลอง ฝูงนกกระสา นกลูน นกกระทุง เป็ด และนกน้ำอื่นๆ ออกหากินทั้งกลางวันและกลางคืน ปลาที่ยังคงค้างอยู่ในที่ราบทุงก็ไปอาศัยในแอ่ง บึง ที่เต็มไปด้วยดอกบัว แพงพวย และพืชน้ำอื่นๆ ด้านล่างของอ่าวซึ่งมีแม่น้ำใหญ่สี่สายไหลผ่านก็มีปลามากมายเช่นกัน อาทิ ปลาซาร์ดีนสายพันธุ์ขนาดใหญ่มีมากมาย จนนอกจากจะเป็นอาหารหลักของผู้คนเป็นเวลาหกเดือนแล้ว ยังถูกส่งลงเรือขนาดใหญ่สิบสองหรือสิบห้าลำไปยังชวา สัตว์ปีกมีให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดามาก ไก่ตัวหนึ่งราคาสามเซนต์ เต่าก็มีมากดาษดื่น; คุณสามารถซื้อกวางได้ในราคาสี่หรือห้าฟรังก์ในบางครั้ง น้ำตาลสามหรือสี่ปอนด์ต่อปอนด์ สำหรับหนึ่ง (เจ็ดและครึ่งเซ็นต์) หนึ่งซื้อกล้วยหนึ่งก้อน ผักและผลไม้มีอยู่มากมาย อย่างไรก็ตาม อย่าคิดว่าความถูกของอาชีพนั้นมาจากการขาดแคลนเงิน เพราะค่าจ้างของคนงานธรรมดานั้นต่ำกว่ายี่สิบถึงสามสิบต่อวัน ก็ยังมีคนเลี้ยงอยู่ ความเลวเป็นเพียงเพราะความอุดมสมบูรณ์ที่ครองราชย์ในภูมิภาคนี้เท่านั้น ไม่เพียงแต่ที่ราบที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้น ในหุบเขา บนเนินเขา และแม้แต่ในภูเขาสูง เราไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์และผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์

Don`t copy text!