Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

E. H. Carr

เอ็ดเวิร์ดคารร์ (Edward Hallett Carr)

นักประวัติศาสตร์อังกฤษ ผู้เขียน A History of Soviet Russia จำนวน 14 เล่ม

คารร์เกิดวันที่ 28 มิถุนายน 1892 ในลอนดอน พ่อของเจาชื่อฟรานซิส (Francis Parker) และแม่ชื่อว่าเจสซี่ (Jesse Hallet)

เรียนหนังสือที่เทย์เลอร์สคูล (Merchant Taylor’s School) ในลอนดอน

1911 เข้าเรียนต่อที่ไตรนิตี้คอลเลจ, แคมบริดจ์ (Trinity College, Cambrige University) ในสาขาประวัติศาสตร์คลาสสิค (Classical Antiquity) 

1916 จบจากแคมบริดจ์และ เข้าทำงานกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษ

1917 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เขาได้รับยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารเพราะปัญหาสุขภาพ

1918 หลังการเกิดการปฏิวัติในรัสเซีย คารร์ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะแนวคิดของเลนิน และทร็อตสกี้  

1919 เป็นหนึ่งในทีมผู้แทนของอังกฤษที่เข้าร่วมการประชุมสันติภาพปารีส (Paris Peace Conference) ซึ่งการประชุมนี้นำไปสู่การร่างสนธิสัญญาแวร์ซาย (Treaty of Versailles) 

1920 ถูกส่งมาอยู่ในสถานฑูตอังกฤษประจำฝรั่งเศส 

1921    กลับมาอยู่ในอังกฤษ

1925 ถูกส่งมายังสถานฑูตประจำกรุงลิก้า, แล็ตเวีย (Riga, Latvia) ซึ่งช่วงเวลานี้เขามีความหลงไหลกับวรรณกรรมและวัฒนธรรมรัสเซียมาก ทำให้เขาเรียนภาษารัสเซีย

แต่งงานกับแอน  (Anne Ward Howe) ซึ่งต่อมาพวกเขามีลูกชายด้วยกันคนหนึ่ง

1929.   เริ่มเขียนหนังสือ Feodor Dostoyevsky ชีวประวติของดอสโกเยฟสกี้ ซึ่งต่อมาเขาก็เขียนหนังสือชีวประวัติของนักเขียนและบุคคลสำคัญของรัสเซ๊ยอีกหลายเล่ม อาทิ Karl Marx (1934), Mikhil Bakunin (1937)

1930 ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาขององค์การสันนิตบาตชาติ 

1936 ลาออกจากกระทรวงการต่างประเทศ และมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเวลส์ (University of Wales) โดยได้รับตำแหน่งศาสตร์จารย์สาขาการเมืองระหว่างประเทศ (the Woodrow Wilson Professor)

1939 เขียน The Twenty’s Years’ Crisis ซึ่งหนังสือเล่มนี้คารร์แบ่งแนวคิดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็น 2 ประเภทคือ Utopia และ Realists เขาเองยังมององค์การสันนิตบาตชาติต่างไปจากมุมมองเดิมของตัวเองที่เคยสนับสนุนองค์กรนี้ แต่ในตอนนี้เขากลับเห็นว่าองค์การสันนิตบาตชาตินั้นอุดมคติเกินไปและไม่อาจจะแก้ปัญหาใดๆ กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ 

1941 เมื่อเกิดสงครามดลก ครั้งที่ 2 คารร์ได้เข้าทำงานที่กระทรวงสารสนเทศ (the British Ministry of Information)  และขณะเดียวกันก็ทำงานเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการให้กับหนังสือพิมพ์เดอะไทม์ ( www.thetimes.co.uk)

ซึ่งแนวคิดของคารร์ในเวลานี้ยังเป็นแนวคิดแบบซ้าย เขาไม่เชื่อว่าอังกฤษจะสามารถเอาชนะนาซีเยอรมันได้ แต่สนับสนุนบทบาทของสหภาพโซเวียตและสนับสนุนให้โซเวียตผนวกรัฐบอลติกด้วย 

1942 คารร์ทำงานกับสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Royal Institute of Intenational Affairs) ซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพโซเวียต เขาเขียนหนั้งสือ Conditions of Peace ที่เสนอให้มีการตั้งสหพันธ์สังคมนิยมยุโรปขึ้นมา โดยอังกฤษและเยอรมันจะเป็นแกนหลัก เขามองว่าสาเหตุสงครามมาจากความผิดผลาดในระบบเศรษฐกิจ และการนำเอาสังคมนิยมมาใช้จะเป็นการป้องกันสงครามในอนาคต

1953 มาทำงานที่วิทยาลัยบัลลัว, อ๊อกฟอร์ด (Bolloit College, Oxford)

1955 มาสอนหนังสือที่ไตรนิตี้คอลเลจ

1961 เขียน What Is History ? ผลงานอีกเล่มหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาอย่างมาก แต่ว่าเนื้อหาอยู่บนพื้นฐานของเลคเชอร์ที่เขียนโดย ทรีเวลยาน  (G.M. Trevelyan) ซึ่งสอนเขาสมัยอยู่แคมบริดจ์ โดยหนังสือเล่มนี้คารร์แบ่งประวัติศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท คือ empirical view และ idealism view และแบ่งความจริง (fact) ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ “fact of the past” หมายถึงความจริงในอดีตแต่ถูกนักประวัติศาสตร์มองว่าไม่สำคัญ และ “historical facts” คือข้อมูลในอดีตที่นักประวัติศาสตร์ให้ควาามสำคัญ

1966 แต่งงานกับเบ็ตตี้  (Betty Behrens) 

1967 ได้เป็นสมาชิกของสมาคมปรัญชาอเมริกัน (American Philosophical Society)

1970 ได้เป็นสมาชิกของสถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์อเมริกัน (American Academy of Arts and Sciences)

1982 3 พฤศจิกายน, เสียชีวิตในลอนดอน

ผลงานเขียน

 • Dostoevsky (1821–1881), 1931
 • The Romantic Exiles. A Nineteenth Century Portrait Gallery. , 1933
 • Karl Marx. A Study in Fanaticism., 1934
 • Michael Bakunin, 1937.
 • International Relations Since the Peace Treaties., 1937.
 • The Twenty Years’ Crisis, 1919–1939. An Introduction to the Study of International Relations., 1939
 • Britain. A Study of Foreign Policy from the Versailles Treaty to the Outbreak of War., 1939
 • Conditions of Peace., 1942
 • Nationalism and After., 1945
 • The Soviet Impact on the Western World., 1946
 • A History of Soviet Russia. ทั้งหมด 14 เล่ม
 • The New Society., 1951.
 • German-Soviet Relations Between the Two World Wars, 1952.
 • What Is History?, 1961
 • 1917 Before and After., 1969
 • The Russian Revolution. From Lenin to Stalin (1917–1929). 1979.
 • From Napoleon to Stalin and Other Essays. 1980.
 • The Twilight of the Comintern, 1982.
 • The Comintern and the Spanish Civil War. 1984.
Don`t copy text!