Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Isaac Bryk

ไอแซ็ค บรุ๊ค (Исаак Семёнович Брук)

ผู้สร้างคอมพิวเตอร์ M-1. M2, M-3, M-4 ของสหภาพโซเวียต

บรุ๊ค เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 1902 ในมินส์ก (Minsk) เบลารุส, จักรวรรดิรัสเซีย ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน พ่อของเขาเป็นแรงงานอยู่ในโรงงานยาสูบ

1920 จบจากโรงเรียนเทคนิคในมอสโคว์

1925 จบการศึกษาจาก MVTU ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลังจากเรียนจบเขาได้เข้าเป็นทหารอยู่ในกองทัพแดงอยู่ครึ่งปี

หลังจากนั้นได้เข้าทำงานที่สถาบันพลังงาน VEI (All-Union Electotechnical Institute, Vladimir I. Lenin) ซึ่งเขารับผิดชอบงานในส่วนของการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับนำไปติดตั้งในโรงไฟฟ้า

1930 ทำงานที่โรงงานเครื่องกลคาร์เคียฟ (Kharkiv Electromechanical Plant) โดยรับหน้าที่ออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ๋สำหรับโรงไฟฟ้า

1934 ย้ายมามอสโคว์ และเข้าทำงานที่สถาบันพลังงาน ENIN (the Energy Institute of the Academy of Sciences) ซึ่งระหว่างอยู่ที่นี่ เขามีผลงานการออกแบบคอมพิวเตอร์แบบอนาล๊อค 

1936 ได้รับปริญญาเอก

1938 ทำงานเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะช่างกลไฟฟ้าที่สถาบันฝึกวิศวกรรมชั้นสูง (The institute of Advance Training of Engineers)

1939 สร้างเครื่องถอดอนุพันธ์ ซึ่งสามารถถอดอนุพันธ์ได้ถึงลำดับที่ 6 

1947 ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ the Academy of Sciences

1948 บรู๊คกับลูกศิษย์ของเขา ชื่อ รามีเยฟ (Bashir I. Rameev) สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาได้สำเร็จ และได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรในเดือนธันวาคม 

1950 สร้างคอมพิวเตอร์  M-1ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่วงจรลอจิก (logic circuits) อยู่บนเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductors)

1952 คอมพิวเตอร์ M-2 ถูกสร้างขึ้นมา

1953 บรู๊คพัฒนาคอมพิวเตอร์ M-3 ซึ่งมีขนาดที่เล็กลง

1958 เป็นผู้อำนวยการของสถาบันเครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electronic Control Machines, INEUM) ซึ่งเป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ 

1962  สถาบัน INEUM สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ M-4 สำหรับใช้ควบคุมเรดาห์ 

หลังจากนี้สถาบัน INEUM ก็พัฒนาคอมพิวเตอร์อีกหลายรุ่น อาทิ M-5, M-1000, M-2000, M-3000, M4000/M-4030, M-5000, M-6000,M-400, M-40

1974 6 ตุลาคม, เสียชีวิตในมอสโคว์

Don`t copy text!