Isaac Bryk
Isaac Bryk

Isaac Bryk

ไอแซ็ค บรุ๊ค (Исаак Семёнович Брук)

ผู้สร้างคอมพิวเตอร์ M-1. M2, M-3, M-4 ของสหภาพโซเวียต

บรุ๊ค เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 1902 ในมินส์ก (Minsk) เบลารุส, จักรวรรดิรัสเซีย ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน พ่อของเขาเป็นแรงงานอยู่ในโรงงานยาสูบ

1920 จบจากโรงเรียนเทคนิคในมอสโคว์

1925 จบการศึกษาจาก MVTU ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลังจากเรียนจบเขาได้เข้าเป็นทหารอยู่ในกองทัพแดงอยู่ครึ่งปี

หลังจากนั้นได้เข้าทำงานที่สถาบันพลังงาน VEI (All-Union Electotechnical Institute, Vladimir I. Lenin) ซึ่งเขารับผิดชอบงานในส่วนของการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับนำไปติดตั้งในโรงไฟฟ้า

1930 ทำงานที่โรงงานเครื่องกลคาร์เคียฟ (Kharkiv Electromechanical Plant) โดยรับหน้าที่ออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ๋สำหรับโรงไฟฟ้า

1934 ย้ายมามอสโคว์ และเข้าทำงานที่สถาบันพลังงาน ENIN (the Energy Institute of the Academy of Sciences) ซึ่งระหว่างอยู่ที่นี่ เขามีผลงานการออกแบบคอมพิวเตอร์แบบอนาล๊อค 

1936 ได้รับปริญญาเอก

1938 ทำงานเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะช่างกลไฟฟ้าที่สถาบันฝึกวิศวกรรมชั้นสูง (The institute of Advance Training of Engineers)

1939 สร้างเครื่องถอดอนุพันธ์ ซึ่งสามารถถอดอนุพันธ์ได้ถึงลำดับที่ 6 

1947 ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ the Academy of Sciences

1948 บรู๊คกับลูกศิษย์ของเขา ชื่อ รามีเยฟ (Bashir I. Rameev) สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาได้สำเร็จ และได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรในเดือนธันวาคม 

1950 สร้างคอมพิวเตอร์  M-1ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่วงจรลอจิก (logic circuits) อยู่บนเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductors)

1952 คอมพิวเตอร์ M-2 ถูกสร้างขึ้นมา

1953 บรู๊คพัฒนาคอมพิวเตอร์ M-3 ซึ่งมีขนาดที่เล็กลง

1958 เป็นผู้อำนวยการของสถาบันเครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electronic Control Machines, INEUM) ซึ่งเป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ 

1962  สถาบัน INEUM สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ M-4 สำหรับใช้ควบคุมเรดาห์ 

หลังจากนี้สถาบัน INEUM ก็พัฒนาคอมพิวเตอร์อีกหลายรุ่น อาทิ M-5, M-1000, M-2000, M-3000, M4000/M-4030, M-5000, M-6000,M-400, M-40

1974 6 ตุลาคม, เสียชีวิตในมอสโคว์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!