Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Nawarupa

Nawarupa (နဝရူပ)

นวรูปะ หรือ ไบยาลา (Byala) เป็นสัตว์ในตำนานของพม่า ซึ่ง นวรูปะ มีความหมายว่า “9 รูป” เพราะเกิดจากสัตว์ 9 ชนิด ได้แก่ 

  1. ช้าง หรือมังกร        – หัว, ปาก
  2. กวาง.     – ดวงตา
  3. แรด       – หน่อ
  4. นกแก้ว   – ลิ้นและปีก
  5. สิงโต     – ขา
  6. ช้างหรือม้า – หู
  7. นกยูง     – หาง
  8. สิงโต หรือ หงษ์ – คอ
  9. เสือ        – เขี้ยว

นวรูปะ เป็นศิลปะกรรม ที่พบในวัฒนธรรมของชาว อะรากัน (Arakan) ซึ่งอาศัยอยู่ในแคว้นยะไข่ (Rakhine) ของเมียนม่า

Don`t copy text!