Nawarupa
Nawarupa

Nawarupa

Nawarupa (နဝရူပ)

นวรูปะ หรือ ไบยาลา (Byala) เป็นสัตว์ในตำนานของพม่า ซึ่ง นวรูปะ มีความหมายว่า “9 รูป” เพราะเกิดจากสัตว์ 9 ชนิด ได้แก่ 

  1. ช้าง หรือมังกร        – หัว, ปาก
  2. กวาง.     – ดวงตา
  3. แรด       – หน่อ
  4. นกแก้ว   – ลิ้นและปีก
  5. สิงโต     – ขา
  6. ช้างหรือม้า – หู
  7. นกยูง     – หาง
  8. สิงโต หรือ หงษ์ – คอ
  9. เสือ        – เขี้ยว

นวรูปะ เป็นศิลปะกรรม ที่พบในวัฒนธรรมของชาว อะรากัน (Arakan) ซึ่งอาศัยอยู่ในแคว้นยะไข่ (Rakhine) ของเมียนม่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!