Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Month: December 2023

 • Road of Life – RTD

  Doctors volunteer to help orphaned children of the Lugansk People’s Republic “We have children with some of the most severe conditions. I think there’s no other institution like this in the LPR. Our priority is to… provide a better living environment, to help children learn basic skills, and to make them feel comfortable,” says Yury…

 • Way of the War Reporter – RTD

  Way of the War Reporter Survival guide from veteran war correspondents “When you go to film a war, you should be ready to lose people you’ve become friends with. There are many heroes that I’ve filmed who are already dead,” says documentary filmmaker Maxim Fadeev. Formerly a designer, Maxim quit his job after the coup…

 • Haw wars

  สงครามปราบฮ่อ (Haw wars) สงครามปราบฮ่อ (Haw wars) หลังการล่มสลายของอาณาจักรสวรรค์ไทปิ่ง (Taiping Heavenly Kingdom) แล้ว ทหารของไทปิ่งที่เหลืออยู่ได้กระจัดกระจายออกเป็นกลุ่มๆ ทหารเหล่านี้หนีการไล่ล่าจากรัฐบาลชิง (Qing China) เข้ามายังอินโดจีน โดยเข้าไปยังเวียดนาม ลาว และสยาม ชาวจีนเหล่านี้ตั้งตัวเป็นแก๊งค์ โดยใช้ธงสีเป็นสัญลักษณ์ และออกปล้นวัด และทรัพย์สินของราษฏร์ สร้างความเดือนร้อนไปทั่ว 1864 โดยกองโจรจีนฮ่อ กลุ่มแรกนั้น ใช้ธงสีดำเป็นสัญลักษณ์ จึงเรียกว่ากองทัพธงดำ (Black Flag Army) นำโดย เหลียว หยงฟู (劉永福, Liu Yougfu) กองทัพธงดำนี้แต่เดิมก่อตั้งขึ้นในแถบภูเขาในตังเกี๋ย (Tonkin) ในหมู่บ้านซอน เตย์ (Sơn Tây) ริมแม่น้ำแดง (Red River) ทางตอนเหนือของเวียดนาม  1869 กองทัพธงดำได้เข้าไปสวามิภักดิ์กับจักรพรรดิตึ ดึ้ก (Tự Đức) แห่งเวียดนาม และได้ช่วยเวียดนามในการต่อสู้กับฝรั่งเศสที่เข้ามาล่าอาณานิคม…

 • Taiping Rebellions

  กบฏไทปิง (Taiping Rebellion) เป็นสงครามประชาชน ระหว่างชาวจีนแมนจู (Manchu) ซึ่งเป็นฝ่ายราชวงชิง (Qing dynasty) กับฝ่ายชาวจีนฮักกา (Hakka) หรือจีนแคะ ที่สนับสนุนหง ซิ่วฉวน (洪秀全, Hong Xiuquan) ซึ่งอ้างตัวเองเป็นน้องชายของพระเยซูคริสต์ และได้สถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิแห่งอาณาจักรสวรรค์ไทปิง (Taiping Heavenly Kingdom) ก่อนเกิดเหตุการณ์กบฏไทปิง ในปี 1850 สภาพสังคมของจีนในสมัยราชวงศ์ชิง เผชิญกับวิกฤตหลายเรื่อง จากการที่เพิ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น ครั้งที่ 1 (First Opium war, 1839-1840) ทำให้อำนาจการควบคุมทางเศรษฐกิจหลายอย่างตกไปอยู่ในมือต่างชาติ การขาดดุลการค้ามหาศาล จากการที่ประชาชนติดฝิ่น และประเทศเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งหลายครั้ง ทำให้ประชาชนอดอยาก แต่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูง และปัญหาการคอร์รัปชั่น  สังคมโดยเฉพาะชาวจีนทางใต้ของประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น (ฮักกา เป็นกลุ่มย่อยของชาวฮั่น) เกิดความรู้สึกที่ต่อต้านชาวจีนแมนจู และส่วนหนึ่งก็เกิดจากการปลุกปั่นของมิสชันนารีต่างชาติ 1837 หง ซิ่วเฉียน (Hong Xiuquan) ชาวจีนฮักกาที่มีฐานะยากจนจากมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) สอบตกในการทดสอบเข้ารับราชการ (imperial…

Don`t copy text!