Archaelogy
Archaelogy

The Dispilio Tablet

แผ่นกระดานแห่งดิสปิลิโอ (Πινακίδα του Δισπηλιού, Dispilio  Tablet)  ภาษาเขียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ? วิชาโบราณคดีที่ยอมรับกันทั่วไปส่วนใหญ่จะบอกว่า ภาษาเขียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นภาษาคุเนฟอร์ม (Cuneiform) ของชาวสุเมเรียน (Semerian) ในดินแดนเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) ในประเทศอิรักปัจจุบัน ซึ่งภาษาคุเนฟอร์มมีอายุราว 3,000 ปีก่อนคริสต์กาล กระดานแห่งดิสปิลิโอ ถูกค้นพบในปี 1932 บริเวณทะเลสาบดิสปิลิโอ (Dispilio Lake) …

John Westwyk

จอห์น เวสต์วิก (John Westwyk) ผู้เขียน Equatiorie of the Planetis จอห์นเกิดในครอบครัวของเกษตรกร ในอังกฤษ ราวปี c.1350 บ้านของเขาอยู่ห่างจากวิหารเซนต์ อัลเบนส์ (St Albans Abbey) ราวสองไมล์ วัยเด็กของจอห์นเขาจึงเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนของวิหารแห่งนี้  ต่อมาราวปี 1360s-1370s เขาก็ได้บวชเป็นนักบวชที่วิหาร c.1380 ย้ายมาอยู่ที่วิหารในไทน์เมาท์ …

John Westwyk

จอห์น เวสต์วิก (John Westwyk) ผู้เขียน Equatiorie of the Planetis จอห์นเกิดในครอบครัวของเกษตรกร ในอังกฤษ ราวปี c.1350 บ้านของเขาอยู่ห่างจากวิหารเซนต์ อัลเบนส์ (St Albans Abbey) ราวสองไมล์ วัยเด็กของจอห์นเขาจึงเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนของวิหารแห่งนี้  ต่อมาราวปี 1360s-1370s เขาก็ได้บวชเป็นนักบวชที่วิหาร c.1380 ย้ายมาอยู่ที่วิหารในไทน์เมาท์ …

Linear B

Linear B 1878 Linear B ถูกค้นพบที่คอสซอส บนเกาะครีต (Knossos, Crete Island) โดยนักธุรกิจและนักค้าวัตถุโบราณชาวกรีก ชื่อไมนอส คาลาไรรินอส (Minos Kalokairinos)  1895 เซอร์ อาร์เธอร์ อีวานส์ (Sir Arthur Evans) ได้เห็นวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งที่เอรักไลออน (Herakleion) ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุโบราณชุดเดียวกับที่ไมนอส …

Michael Ventris

ไมเคิ้ล เวนทริส (Michael George Ventris) ผู้ถอดรหัส Linear B ร่วมกับ จอห์น แชดวิก (John Chadwick) เวนทริส เกิดวันที่ 12 กรกฏาคม 1922 เฮิร์ตฟอร์ดไชร์, อังกฤษ (Hertfordshire, England)  ในครอบครัวที่เป็นทหารมาหลายรุ่น พ่อของเขาชื่อเอ็ดเวิร์ด (Edward …

John Chadwick

จอห์น ชัดวิก (John Chadwick) ผู้ถอดรหัส Linear B ร่วมกับ ไมเคิ้ล เวนทริส (Michael Ventris)  ชัดวิก เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม 1920 ในอีสต์ ชีน, ริชม่อน อัพออน เธมส์ , อังกฤษ (East …

Don`t copy text!