Astrology
Astrology

John Westwyk

จอห์น เวสต์วิก (John Westwyk) ผู้เขียน Equatiorie of the Planetis จอห์นเกิดในครอบครัวของเกษตรกร ในอังกฤษ ราวปี c.1350 บ้านของเขาอยู่ห่างจากวิหารเซนต์ อัลเบนส์ (St Albans Abbey) ราวสองไมล์ วัยเด็กของจอห์นเขาจึงเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนของวิหารแห่งนี้  ต่อมาราวปี 1360s-1370s เขาก็ได้บวชเป็นนักบวชที่วิหาร c.1380 ย้ายมาอยู่ที่วิหารในไทน์เมาท์ …

John Westwyk

จอห์น เวสต์วิก (John Westwyk) ผู้เขียน Equatiorie of the Planetis จอห์นเกิดในครอบครัวของเกษตรกร ในอังกฤษ ราวปี c.1350 บ้านของเขาอยู่ห่างจากวิหารเซนต์ อัลเบนส์ (St Albans Abbey) ราวสองไมล์ วัยเด็กของจอห์นเขาจึงเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนของวิหารแห่งนี้  ต่อมาราวปี 1360s-1370s เขาก็ได้บวชเป็นนักบวชที่วิหาร c.1380 ย้ายมาอยู่ที่วิหารในไทน์เมาท์ …

Don`t copy text!