Israel
Israel

Abba Kovner

แอ๊บบา โคฟเนอร์ (Abba Kovner, אבא קובנר) ผู้ก่อตั้ง Nakam กลุ่มก่อการร้ายชาวยิว ที่ตั้งใจจะล้างแค้นนาซีเยอรมัน โคฟเนอร์ เกิดวันที่ 14 มีนาคม 1918 ในแอ็ชเมียนี่ (Ashmyany) ซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันอยู่ในเบลารุส  พ่อของเขาเป็นพ่อค้าหนังสัตว์ชื่อมิเคลเลวิช (Mikhelevich Kovner) ส่วนแม่ชื่อโรเชล หรือโรซ่า (Rochel …

Abba Kovner

แอ๊บบา โคฟเนอร์ (Abba Kovner, אבא קובנר) ผู้ก่อตั้ง Nakam กลุ่มก่อการร้ายชาวยิว ที่ตั้งใจจะล้างแค้นนาซีเยอรมัน โคฟเนอร์ เกิดวันที่ 14 มีนาคม 1918 ในแอ็ชเมียนี่ (Ashmyany) ซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันอยู่ในเบลารุส  พ่อของเขาเป็นพ่อค้าหนังสัตว์ชื่อมิเคลเลวิช (Mikhelevich Kovner) ส่วนแม่ชื่อโรเชล หรือโรซ่า (Rochel …

Don`t copy text!